Ons onderwijs


Ons onderwijs

Lekker in je vel

Lekker in je vel zitten, voor jezelf op kunnen komen en op een goede manier met anderen om kunnen gaan. Dát willen we bereiken met de Rots en Water trainingen die we geven in alle groepen. Loopt het toch even niet zo lekker? Dan is er op school een gedragsspecialist om je te helpen.

Wat is Rots en Water?

Rots en Water helpt kinderen weerbaar te worden. Er wordt geleerd hoe ze op moeten komen voor zichzelf,  voor een ander en elkaar respectvol te behandelen. Bij de Rots en Water training leren kinderen hun emoties, zichzelf en de ander te begrijpen. Niet uit een boekje, maar door te doen. Juist door de fysieke oefeningen worden de kinderen zelfverzekerder. Ze ervaren dat ze echt wel tegen een stootje kunnen en leren controle te hebben over hun emoties zoals angst, boosheid en ongeduld. Door de training wordt geleerd en ervaren hoe je grenzen aan kan geven en hoe je om kan gaan met conflicten, pesten en groepsdruk. Deze onderdelen komen aan bod door spel en fysieke oefeningen voortdurend af te wisselen met  nadenken over jezelf en kringgesprekken. De termen "rots" en "water" staan hierbij centraal. Rots staat voor weerbaarheid: voor jezelf opkomen, jezelf kunnen verdedigen en in jezelf vertrouwen. Water staat voor solidariteit: je in kunnen leven in andere mensen en beheersing hebben over je eigen emoties en gedrag. Kinderen snappen snel dat je Rots en Water kunt zijn. Ze leren balans te vinden en krijgen zo meer zelfvertrouwen, meer zelfbeheersing en meer zelfkennis. De Rots en Water training wordt gegeven door gecertificeerde Rots en Water trainers. In groep 1, 2 en 3 worden 3 kennismakingslessen gegeven en in groep 4, 5 en 6 wordt de basistraining van 10 lessen gegeven. Om de geleerde vaardigheden verder te trainen worden 3 herhalingslessen gegeven in groep 7 en 8.

Gedragsspecialist 

We vinden het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan. In de meeste gevallen gaat dit vanzelf, maar soms is er iets extra's nodig. Een kind  kan bijvoorbeeld last hebben van onzekerheid, boosheid, angst of piekeren, of het lastig vinden om met andere kinderen om te gaan. Wij vinden het belangrijk om kinderen hierbij te helpen en daarom hebben we een  gedragsspecialist bij ons op school die het kind snel kan helpen.  Zij zoekt samen met het kind, de ouders en leerkrachten naar een manier waarop het kind geholpen kan worden.

 

Leren met plezier

Als je leert met plezier, leer je beter. Daarom gebruiken we moderne methodes. Met spel, afwisselende werkvormen en ict maken we leren leuk en aantrekkelijk. Lezen, taal en rekenen is de basis en essentieel in de ontwikkeling van kinderen. Hier besteden we dan ook veel aandacht aan. Daarnaast is er natuurlijk ruimte voor creativiteit, beweging en talentontwikkeling.

Leren in een uitdagende omgeving

Onze school heeft twee locaties. De kinderen van groep 1 t/m 4 krijgen les op locatie Zicht. Dit gebouw hebben we dan ook helemaal ingericht voor de jongste leerlingen. Jonge kinderen leren het beste door te spelen. De kleutergroepen staan daarom vol met prachtige materialen waarmee de kinderen kunnen spelen. Uitdagend en aantrekkelijk, maar ook altijd met een leerdoel erachter of de mogelijkheid om al spelend en experimenterend zelf dingen te ontdekken en te leren. Zo doen de kinderen spelenderwijs vaardigheden en kennis op die ze nodig hebben om in groep 3 met het leren rekenen, schrijven en lezen te kunnen beginnen. We vinden het belangrijk dat onze kinderen steeds zelfstandiger worden naarmate ze verder opgroeien. Daarom zullen in de hogere groepen de kinderen ook steeds vaker zelfstandig aan het werk gaan, alleen of in een groepje. En daar is juist op De Weeme alle rust en ruimte voor.

Leren met uitdagende materialen

We maken gebruik van de nieuwste methodes en digitale leermiddelen. Al vanaf groep 1 werken de kinderen af en toe met een Chromebook in de klas. Zo raken zij al spelend en werkend vertrouwd met het digitaal werken. Vanaf groep 5 heeft elke leerling een eigen Chromebook met daarop software voor taal, begrijpend lezen, rekenen en wereldoriëntatie. Natuurlijk wordt er niet de hele dag digitaal gewerkt. We maken bewuste keuzes tussen digitaal onderwijs en het onderwijs dat we juist beter op een andere manier kunnen geven.

 

Aandacht voor iedereen

Ieder kind is anders en leert anders. Daarom bieden we onze lessen en opdrachten op verschillende manieren en niveaus aan. Zo blijven alle kinderen gemotiveerd en kunnen ze presteren op eigen niveau. In onze Kangoeroegroep komen kinderen bij elkaar die nog meer uitdaging nodig hebben.

Werken op eigen niveau

Het ene kind vindt leren makkelijk, terwijl de ander er wat meer moeite mee heeft. Wij dagen iedere leerling op zijn eigen niveau uit. Wil je extra uitdaging? Kom maar op! Maar ook als iemand extra uitleg nodig heeft, staan we klaar. Door dagelijkse observaties en door toetsen houden we zicht op wat de kinderen kunnen. We betrekken de kinderen bij hun leerproces door met hen in gesprek te gaan over hun leerdoelen. Kinderen kunnen deze al heel goed aangeven en kunnen goed benoemen wat ze nodig hebben. Zo kunnen we optimaal inspelen op talenten en leerbehoeften, met passende leerstof.

Kangoeroegroep

Soms biedt de reguliere leerstof te weinig uitdaging voor een leerling. Wij zorgen ervoor dat deze kinderen in de klas worden uitgedaagd met lesmateriaal dat speciaal voor hen is ontwikkeld. In onze kangoeroegroep komen kinderen bij elkaar die soms net even anders denken en leren en daardoor dreigen vast te lopen. Deze leerlingen hebben veel mogelijkheden, zijn leergierig en hebben uitdaging nodig. Ze hebben behoefte aan meer en vooral andere prikkels. We helpen kinderen in deze groep met allerlei vaardigheden. Denk hierbij aan het leren om hulp te vragen, doorzetten, fouten maken, maar ook impulsen leren beheersen, beter omgaan met emoties en leren plannen.

 

Wilt u kennismaken?

Bent u nieuwsgierig geworden naar de praktijk van alledag bij ons op school?
Vul dan hieronder uw contactgegevens in, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.
Of bel met 0546-567547    Meer informatie?

    Onze school doet mee aan het project Vensters Primair Onderwijs van de PO-raad. Hierin wordt alle cijfermatige informatie over scholen in één systeem verzameld, bewerkt en gevisualiseerd.

    Klik hier om naar onze pagina van Scholen op de kaart te gaan. Op deze site is er altijd een actueel overzicht van onze resultaten en kan iedereen volgen hoe de school er voor staat.

    Stichting Christelijk Onderwijs Twenterand eo © SCOT