Leren met plezier


Leren met plezier

Als je leert met plezier, leer je beter. Daarom gebruiken we moderne methodes. Met spel, afwisselende werkvormen en ict maken we leren leuk en aantrekkelijk. Lezen, taal en rekenen is de basis en essentieel in de ontwikkeling van kinderen. Hier besteden we dan ook veel aandacht aan. Daarnaast is er natuurlijk ruimte voor creativiteit, beweging en talentontwikkeling.

Leren in een uitdagende omgeving

Onze school heeft twee locaties. De kinderen van groep 1 t/m 4 krijgen les op locatie Zicht. Dit gebouw hebben we dan ook helemaal ingericht voor de jongste leerlingen. Jonge kinderen leren het beste door te spelen. De kleutergroepen staan daarom vol met prachtige materialen waarmee de kinderen kunnen spelen. Uitdagend en aantrekkelijk, maar ook altijd met een leerdoel erachter of de mogelijkheid om al spelend en experimenterend zelf dingen te ontdekken en te leren. Zo doen de kinderen spelenderwijs vaardigheden en kennis op die ze nodig hebben om in groep 3 met het leren rekenen, schrijven en lezen te kunnen beginnen.
We vinden het belangrijk dat onze kinderen steeds zelfstandiger worden naarmate ze verder opgroeien. Daarom zullen in de hogere groepen de kinderen ook steeds vaker zelfstandig aan het werk gaan, alleen of in een groepje. En daar is juist op De Weeme alle rust en ruimte voor.

Leren met uitdagende materialen

We maken gebruik van de nieuwste methodes en digitale leermiddelen. Al vanaf groep 1 werken de kinderen af en toe met een Chromebook in de klas. Zo raken zij al spelend en werkend vertrouwd met het digitaal werken. Vanaf groep 5 heeft elke leerling een eigen Chromebook met daarop software voor taal, begrijpend lezen, rekenen en wereldoriëntatie. Natuurlijk wordt er niet de hele dag digitaal gewerkt. We maken bewuste keuzes tussen digitaal onderwijs en het onderwijs dat we juist beter op een andere manier kunnen geven.

 

Wilt u kennismaken?

Bent u nieuwsgierig geworden naar de praktijk van alledag bij ons op school?
Vul dan hieronder uw contactgegevens in, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.
Of bel met 0546-567547    Meer informatie?

    Onze school doet mee aan het project Vensters Primair Onderwijs van de PO-raad. Hierin wordt alle cijfermatige informatie over scholen in één systeem verzameld, bewerkt en gevisualiseerd.

    Klik hier om naar onze pagina van Scholen op de kaart te gaan. Op deze site is er altijd een actueel overzicht van onze resultaten en kan iedereen volgen hoe de school er voor staat.