Ouderraad en Ouderbijdrage

De ouderraad (OR) is op vele manieren zeer actief bij de school betrokken en komt regelmatig bij elkaar. De OR bestaat uit 14 personen. Zij verlenen vooral medewerking aan bijzondere binnen- en buitenschoolse activiteiten.

Een aantal zaken die de OR zoal uitvoert:

  • hulp bij het sinterklaas-, kerst-, paas- en oliebollenfeest
  • hulp bij verkeersexamen
  • barbecue bij het afscheid van groep 8
  • schoonmaak
  • schoolfotograaf assisteren
  • begeleiding dierendag
  • inzamelingsacties w.o. oud papier
  • organiseren van de rommelmarkt

Hiermee is de lijst niet compleet, maar het geeft u wel een beeld van onze actieve OR.

De OR en MR vergaderen over OR-activiteiten samen en voorkomende bezigheden worden ook samen opgepakt.

Samenstelling OR

Renate Eggengoor (voorzitter)
Jolanda Toeters (penningmeester)
Sandra de Lange (secretaresse)
Jannette Smedema (teamlid)
Rieki Schuttert (adviserend)
en de volgende OR leden:
– Ilse Drent
– Ans Goossen
– Mirjam Hoff
– Chantal Kroezen
– Magdaleen Meijers
– Kim van Mook
– Annemieke Roelofsen
– Brendy Stevens
– Annemiek Teunis
– Miranda Tijhof
– Anke Westera

Ouderbijdrage

Voor de activiteiten die de ouderraad voor haar rekening neemt is geld nodig. Dit geld komt o.a. uit de ouderbijdrage. Er wordt via de vrijwillige ouderbijdrage een beroep op de ouders gedaan. Hiermee kan de OR het een en ander bekostigen. De ouderraad stelt de hoogte van de bijdrage vast en is verantwoordelijk voor de inning. Van het financieel beleid wordt jaarlijks verantwoording afgelegd.
De bijdrage bedraagt € 14,00 per kind.
U ontvangt in de maand oktober een verzoek om de ouderbijdrage te betalen.

Jaarverslag

Klik hier om het meest recente verslag te downloaden.

Stichting Christelijk Onderwijs Twenterand eo © SCOT | Ontwerp: Studio Buskruit | Realisatie: E-Consultmedia