Jeugdsportmonitor 2018

In samenwerking met de basisscholen en het voorgezet onderwijs wordt in de gemeente Twenterand de Jeugdsportmonitor uitgevoerd. De Jeugdsportmonitor is een onderzoek naar sport, bewegen en leefstijl onder de jeugd van 4 tot en met 17 jaar. De gegevens zijn voor zowel de gemeente als de school zeer waardevol en worden gebruikt ter ontwikkeling van het sport- en beweegbeleid en het schoolgezondheidsbeleid.
Onze school verleent graag haar medewerking aan dit onderzoek.

Lees meer

Voorkom de zomerdip!

Het is verstandig om ook in de zomervakantie je kind te laten oefenen met schrijven en tekenen. Want wist je dat niveauverschillen tussen leerlingen voor een groot deel ontstaan in deze periode?

Klik hier voor meer informatie

Laat je informeren en inspireren door Loes
Elke ouder en mede opvoeder vindt opvoeden wel eens lastig. Dat is de reden waarom er in gemeente Twenterand regelmatig bijeenkomsten, lezingen cursussen etc. worden georganiseerd. Je krijgt dan de kans om je als ouder en mede opvoeder te laten informeren en inspireren in je rol als ouder en mede opvoeder.
Ook worden er regelmatig bijeenkomsten voor kinderen georganiseerd die om wat voor reden dan ook een ‘steuntje in de rug’ kunnen gebruiken.

Klik hier voor meer info.

www.loes.nl
De website www.loes.nl is een gezamenlijk website van 13 Twentse gemeenten en is het online platform over opvoeden en gezond opgroeien. Opvoeders, maar ook professionals die ouders adviseren vinden hier centraal informatie over bijvoorbeeld opvoedtips, opvoedcursussen en themabijeenkomsten bij hen in de buurt.

Stichting Christelijk Onderwijs Twenterand eo © SCOT | Ontwerp: Studio Buskruit | Realisatie: E-Consultmedia