‘Shalom, voor bijzonder onderwijs op maat!’

Onze school heeft een prachtige naam, die in Israël gebruikt wordt om elkaar te groeten. Het woord ‘Shalom’ kent van oorsprong verschillende betekenissen. Een aantal daarvan is: voltooien, schuld verzoenen en aanvullen wat ontbreekt. Woorden die perfect passen bij onze basisschool. Wij zijn een Christelijke school en vinden daarin onze uitgangspunten, maatschappijvisie en omgangsnormen. De school zorgt voor uitdagend en toekomstgericht onderwijs dat inspeelt op de talenten en leerbehoeften van alle individuele leerlingen. Alle kinderen moeten gelijke kansen krijgen ondanks hun verschillen in achtergrond en ervaring.

Stichting Christelijk Onderwijs Twenterand eo © SCOT | Ontwerp: Studio Buskruit | Realisatie: E-Consultmedia