Studiemiddag beelddenken

Het team heeft de studiemiddag ‘Beelddenken: ik leer anders’ gevolgd. Sommige kinderen zijn beelddenkers en zij denken niet in woorden maar in beelden. Door de lesstof op een andere manier aan te bieden krijgt de beelddenker grip op het opslaan, verwerken en onthouden van de aangeboden lesstof. Het was een zinvolle, leerzame cursus en alle leerkrachten hebben de studiemiddag afgesloten met een certificaat.

Stichting Christelijk Onderwijs Twenterand eo © SCOT | Ontwerp: Studio Buskruit | Realisatie: E-Consultmedia