Nieuwe directeur CBS Eltheto

Met ingang van 1 juni 2021 is Mariët van der Worp benoemd als nieuwe directeur van de Eltheto in Vriezenveen. Zij volgt Greta Knol op, die per 1 augustus met een welverdiend pensioen gaat.

Mariët heeft naast haar ervaring als leerkracht, IB-er en adjunct-directeur ook veertien jaar ervaring op verschillende scholen als directeur.

We zijn erg blij met haar benoeming en hebben veel vertrouwen in Mariët. We zijn ervan overtuigd dat zij van toegevoegde waarde zal zijn voor de toekomst van de school en de stichting en wensen haar veel succes!

Stichting Christelijk Onderwijs Twenterand eo © SCOT | Ontwerp: Studio Buskruit | Realisatie: E-Consultmedia