Vervangingsproblematiek op de scholen

Onderstaande tekst komt uit de brief die 14-12-2016 is verstuurd aan alle ouders/verzorgers.

Ongetwijfeld heeft u de laatste maanden veel gehoord of gelezen over de Wet Werk en Zekerheid. Deze wet geldt ook voor het onderwijs en levert nogal wat problemen op.

Deze wet houdt o.a. in dat een vervanger na 6 keer vervangen recht heeft op een vaste benoeming. In een periode van ziekte zijn deze 6 benoemingen vlot bereikt (iedere keer vervangen is een benoeming). Deze wet en het feit dat er steeds minder mensen kiezen voor een baan in het onderwijs geven problemen op momenten dat er veel vervangers nodig zijn.

Wat zijn die problemen/gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid?
Regelmatig zijn we genoodzaakt de leerlingen over meerdere groepen te verdelen bij ziekte van een collega, of schieten de intern begeleiders en directeuren te hulp en vervangen de afwezige collega. Dit betekent dan wel dat hun werk blijft liggen. Helaas hebben we de laatste tijd al een enkele keer een beroep moeten doen op de ouders om hun kind(eren) thuis op te vangen. Dit zijn allemaal noodoplossingen, die door de wet nieuw zijn.

Wat hebben we gedaan om deze problemen te voorkomen?
We hebben extra medewerkers aangetrokken om bij ziekte te kunnen vervangen. Daarnaast hebben we ook veel kosten gemaakt om ons aan te sluiten bij een groter geheel met meerdere organisaties om een beroep te doen op externe vervangers (vervangerspool). Het laatste betekent dat uw kind(eren) tijdens een vervanging te maken kan (kunnen) krijgen met meerdere (onbekende) vervangers.

Om bovenstaande problemen zo goed mogelijk op te lossen hebben we binnen SCO Twenterand e.o. de volgende afspraken gemaakt:

  • SCO Twenterand heeft 9 extra medewerkers benoemd voor vervangingswerkzaamheden (onze pool A). Wanneer vervanging nodig is proberen we in eerste instantie iemand uit deze pool te laten vervangen.  Wanneer bovenstaande niet mogelijk blijkt proberen we iemand van de regionale vervangerspool in te zetten (hiervoor geldt dan wel het aantal van maximaal 6 vervangingen!)
  • Wanneer ook dit niet lukt proberen we op school een vervanger te vinden (mag ook maar 6 keer!).
  • Is er geen vervanger, dan worden de kinderen de eerste dag verdeeld over de andere groepen en blijven we zoeken naar een vervanger.
  • Mochten bovenstaande afspraken geen resultaat opleveren, dan vragen we ouders thuis voor opvang te zorgen. We begrijpen dat dit in de praktijk ook weer tot problemen kan leiden. Voor ouders die absoluut geen opvang thuis kunnen regelen wordt er op school voor opvang gezorgd.

Bij SCO Twenterand e.o werken ruim 230 medewerkers en de kans op afwezigheid en ziekte is natuurlijk voortdurend aanwezig. We hopen op uw begrip als we plotseling een beroep op u moeten doen, maar ook als er vervangen gaat worden door onbekende collega’s.

We hebben regelmatig onze zorgen kenbaar gemaakt bij diverse instanties en ook richting de politiek gaan er signalen. Ook zijn er contacten met de PO-raad en ofschoon de PO-raad onze problemen (h)erkent vindt ook de PO-raad geen gehoor bij de politiek. We staan achter de uitgangspunten van de Wet Werk en Zekerheid, maar er zou een uitzondering voor het primair onderwijs moeten gelden, zoals ook het geval is voor profvoetballers en seizoenwerkers.
Deze wet werkt niet voor het primair onderwijs en het gaat tevens ten koste van de kwaliteit van het onderwijs. We gunnen alle vervangers een contract in het onderwijs en bij SCO Twenterand e.o., maar helaas zijn de hiermee samenhangende kosten niet te betalen.

We hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd en wanneer u verder vragen hebt n.a.v. deze brief kunt u terecht bij de directeur van de school.

Stichting Christelijk Onderwijs Twenterand eo © SCOT | Ontwerp: Studio Buskruit | Realisatie: E-Consultmedia