Opgave nieuwe leerlingen

Kent u kinderen die dit schooljaar nog 4 worden en zich nog niet hebben opgegeven op de basisschool. Tipt u hen dan, zodat we daar nog rekening mee kunnen houden. Ook kinderen die in het schooljaar 2017 – 2018 4 jaar worden, mogen alvast worden opgegeven bij ons op school. Zo kunnen we inschatten hoeveel kinderen er komen instromen.

Stichting Christelijk Onderwijs Twenterand eo © SCOT | Ontwerp: Studio Buskruit | Realisatie: E-Consultmedia