Hoofdluiscontrole

Vanmorgen was er een extra controle in groep 1/2, 4 en 5/6 i.v.m. een aantal kinderen met hoofdluis. . We zagen in al deze groepen bij een enkel kind nog neten. Deze ouders hebben een mail ontvangen. Bij neten is het zaak om goed te blijven kammen! (zie voor meer informatie de hoofdluisbrief, bijgevoegd bij deze nieuwsbrief.) Na de herfstvakantie is er op maandagmorgen weer een reguliere controle in alle groepen. Blijft u in de tussentijd ook zelf controleren?

Stichting Christelijk Onderwijs Twenterand eo © SCOT | Ontwerp: Studio Buskruit | Realisatie: E-Consultmedia