De Fontein Oranjestraat, regelluwe school

Enkele tientallen scholen mogen vanaf januari 2016 afwijken van vrijwel alle regels. Het gaat om uitmuntende basis- en middelbare scholen die gaan meedoen aan een experiment voor zogenoemde ‘regelluwe’ scholen. Eén van de scholen is De Fontein, locatie Oranjestraat in Westerhaar.

Excellente basis- en middelbare scholen die mee gaan doen aan het experiment regelluwe scholen mogen de komende jaren van bijna alle regels afwijken. Dat kan als scholen vermoeden dat een andere aanpak bijdraagt aan de verbeterde kwaliteit en doelmatigheid van het onderwijs. Zo mogen ze bijvoorbeeld afwijken van het vastgelegde aantal uren dat er les gegeven moet worden en zijn ze vrij om verplichte vakken in te ruilen voor lessen die ze zelf kiezen. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van staatssecretaris Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het experiment start per 1 januari 2016.

Regels kunnen nieuwe initiatieven en innovatie in de weg staan. Het kabinet wil scholen zoveel mogelijk ruimte geven om maatwerk te bieden, zodat ze het beste onderwijs kunnen geven aan iedere leerling. Het afwijken van regels kan daarbij helpen. Maar dat moet wel zorgvuldig, want regels zijn er niet voor niets. Ze kunnen garanderen dat scholen basiskwaliteit leveren.

Staatssecretaris Dekker heeft er voor gekozen om het experiment te starten met scholen die twee keer het predicaat excellent hebben gekregen. Zij hebben immers al bewezen kwalitatief goed onderwijs te bieden en bij die scholen bestaat het vertrouwen dat zij regels los kunnen laten. Tot nu toe hebben zich 44 scholen aangemeld. Het experiment kan uiteindelijk uitgebreid worden, bijvoorbeeld met scholen die goed presteren.

De deelnemende scholen mogen niet van alle regels afwijken. Zo moeten scholen in het voortgezet onderwijs hun leerlingen wel een volledig diploma laten halen, zodat er geen problemen ontstaan met de vervolgopleiding. Ook blijven ze zich verantwoorden over het geld dat ze uitgeven en is een voorwaarde dat ouders, leerlingen en leraren in de medezeggenschapsraad instemmen met deelname aan het experiment.

Welkom op de site van CBS Rehoboth

Op deze site kunt u veel informatie vinden over onze school. Onder het menu ‘School’ staat onder andere informatie over ons onderwijs, het team en de schoolgids.
Het menu ‘Ouders’ bevat alle informatie die voor u als ouder belangrijk is.
Bij het menu ‘Kinderen’ kunt u van elke groep een groepspagina openen en daar lezen waar de kinderen zoal mee bezig zijn.
We wensen u veel plezier met het bekijken van onze site!
Mocht u meer informatie willen of vragen hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Elke twee weken komt er een nieuwsbrief uit. We versturen deze nieuwsbrief digitaal naar alle ouders.  Mocht u nog niet in onze maillijst staan, dan kunt u uw e-mailadres aan ons doorgeven!
Op deze pagina kunt u ook onze nieuwsbrieven lezen.

Fusie besturen een feit

Op donderdag 5 maart 2015 is de bestuursoverdracht tussen SCO Twenterand eo en de Stichting voor Bijzonder Neutraal Onderwijs de Kei te Aadorp bij de notaris afgerond. Dat betekent dat de bijzonder neutrale school de Kei deel uit maakt van SCO Twenterand eo.

Deze fusie zal leiden tot een scholenfusie van de beide basisscholen in Aadorp per 1 augustus 2015 en de school zal dan ook een nieuwe naam krijgen, nl. De Tweeklank.

Stichting Christelijk Onderwijs Twenterand eo © SCOT | Ontwerp: Studio Buskruit | Realisatie: E-Consultmedia