Talentontwikkeling

Bij ons op school zitten kinderen met vele talenten. De weken voor de vakantie is een groepje leerlingen bezig geweest met de planeten.

De leerlingen hebben een planeet op schaal proberen na te maken en gingen daarmee met hun groepje een ‘ruimtewandeling’ maken. Ze moesten allemaal een aantal weetjes vertellen over de planeet. We begonnen bij de school, die de zon voorstelde. Van tevoren hadden we gezamenlijk een schaal berekend. We kwamen tot de conclusie dat één meter (één stap) ongeveer 5 miljoen kilometer in het echt voorstelde. Met deze berekening hebben we gelopen van planeet naar planeet. De verste planeet was 800 m, dus ruim 4 miljard kilometer in het echt, bij de zon vandaan! Tot slot hebben we bij terug komst nog leuke presentaties gehad over de planeten.

Ze hadden allemaal erg hun best gedaan en de resultaten waren dan ook erg leuk!

Muziek op de Eltheto!

Dit schooljaar zijn we op de Eltheto bezig om muziek een nieuwe impuls te geven! Daarbij krijgen we hulp vanuit de Kaliber kunstschool en de Vriezenveense Harmonie. Dit doen ze door middel van teamtrainingen en bezoeken in de klas. Op deze manier willen we de leerlingen kennis laten maken met verschillende manieren van muziek maken en het plezier en/of talent laten ontdekken.

We gebruiken hiervoor de methode 123-zing en willen hiermee zorgen voor een doorgaande lijn van groep 1 t/m 8.
Ook worden er dit jaar verschillende nieuwe muziekinstrumenten aangeschaft waar de leerlingen op leren spelen.

Daarnaast hebben we de activiteiten samen met de Vriezenveense Harmonie, die een vast onderdeel zijn van ons muziekprogramma.

Zo heeft groep 2 in november het kuuk’nconcert gehad. De leerlingen hebben op school geoefend en een eigen instrument gemaakt. Hiermee mochten ze vervolgens een concert geven samen met de Harmonie!

In groep 4 krijgen ze AMV lessen waarin ze kennismaken met de blokfluit of een klokkenspel en de muzieknotatie. Kinderen kunnen dan zelf kiezen of ze met deze lessen verder gaan bij de Vriezenveense Harmonie

Aan het einde van groep 5 hebben we het windkracht-project en krijgen leerlingen de gelegenheid om een aantal instrumenten uit te proberen. Zoals de klarinet, dwarsfluit, slagwerk en de trompet. Ze maken dan een keuze voor een instrument en daarop krijgen ze dan begin groep 6 les op school. Aan het einde van de periode mogen ze dan het geleerde laten horen samen met het orkest van de Harmonie. Altijd een succes! De kinderen kunnen daarna zelf kiezen of ze ook door willen gaan met het instrument.

En in groep 7/8 komt een docent van de Kaliber kunstschool zang/dramalessen geven als voorbereiding op de musical.

Op deze manier hopen we de kinderen enthousiast te maken voor muziek en wie weet kunnen we dan een orkest vormen waar kinderen tijdens feestelijkheden, vieringen of tijdens de muzieklessen hun talenten laten zien aan anderen!

Juf Gusta Schoonderbeek met pensioen

Alle kinderen van groep 4 hebben dinsdag 17 juli juf Schoonderbeek feestelijk van huis opgehaald. Ze hoefde dit keer niet zelf te fietsen, maar werd door meester Metin met een riksja naar school gefietst. Daar werd ze feestelijk onthaald met een lied, gezongen door alle kinderen van de Eltheto. Ze kreeg een mooi voorleesboek aangeboden, zodat ze door kan gaan met voorlezen, maar nu aan haar kleinkinderen. Ook van de groep kreeg ze feestelijke cadeaus aangeboden. Het was een gezellige dag. Donderdagavond hebben we als team afscheid van haar genomen. Het was zeer geslaagd allemaal!

De actie ‘Wij trekken aan de bel’

Op 21 maart trekken wij samen met honderden scholen in Nederland, Afrika, Azië en Latijns-Amerika aan de bel. Zo laten we samen horen dat wij vinden dat alle kinderen in de wereld welkom zijn op school, óók kinderen met een handicap. Nu is dat nog niet zo want wereldwijd gaan negen van de tien kinderen met een handicap niet naar school.

Niet naar school

Heel veel kinderen die bijvoorbeeld slecht kunnen lopen, blind of doof zijn, zitten thuis. Vaak is een school niet toegankelijk voor een rolstoel, of gewoon te ver weg. Ook zijn de ouders van deze kinderen vaak te arm om de school te betalen. Soms wil de school geen les geven aan kinderen die een handicap hebben. Of weet de juf of meester niet hoe dat moet. En dat terwijl het zo belangrijk is om te leren lezen en rekenen en met andere kinderen te kunnen spelen. Zo word je zelfstandig en kun je later voor jezelf zorgen.

Het werk van het Liliane Fonds

Het Liliane Fonds steunt kinderen en jongeren met een handicap die opgroeien in de armste delen van Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Bijvoorbeeld door te betalen voor een hulpmiddel, fysiotherapie of lesgeld voor een school- of vakopleiding. Samen met lokale organisaties maken ze kinderen met een handicap sterker en hun omgeving toegankelijker. Kinderen zoals Christabel (12) uit Zambia.

Christabel kan wél naar school

Toen Christabel zes jaar oud was, werd ze in haar arm gebeten door een grote slang. Daardoor is haar hand nu verlamd. Christabel schaamt zich daar heel erg voor. Want ze wordt vaak gepest: sommige kinderen denken dat ze dom is omdat haar hand verlamd is.

Maar Christabel is niet dom. Ze is zelfs slimmer dan veel klasgenoten. Toch doet het pesten zeer. Want het geeft haar het gevoel dat ze anders is en er niet bij hoort. Daarom verbergt ze haar hand vaak in de mouw van een dikke trui, ook al is het in Zambia meestal veel te warm om een trui te dragen.

Toch zet Christabel door op school. Want ze heeft een droom: later wordt ze dokter! “Het liefste wil ik een ziekenhuis in mijn eigen tuin laten bouwen. Iedereen mag bij mij komen, ook patiënten die geen geld hebben voor een behandeling. Ik draag een witte doktersjas en ik kan iedereen beter maken, dan hoeven mensen zich nooit meer te schamen!”

Laat je horen!

Op 21 maart trekken we met alle leerlingen één minuut aan de bel. We maken zo veel mogelijk lawaai. Wij laten ons horen voor kinderen met een handicap in de armste delen van Afrika, Azië en Latijns-Amerika!

Om te zorgen dat ons geluid ook gehoord wordt na die ene minuut, vragen we ook aan iedereen om deze actie van het Liliane Fonds te steunen. Hoe? Door een handtekening te zetten onder het manifest ‘Alle kinderen welkom op school’. Zo kan iedereen laten zien dat hij of zij ook vindt dat alle kinderen naar school moeten kunnen, óók als ze een handicap hebben. En samen kunnen we zorgen dat méér kinderen als Christabel naar school kunnen.

Dus vraag je ouders of verzorgers, familieleden, buren en vrienden om ook hun handtekening te zetten op www.welcometoschool.org.

Het honderd dagen project van de kleuters

Bij de kleuters hebben we de afgelopen periode elke dag een rietje in een beker gedaan. Bij 10 rietjes moest er een plakbandje om en kwamen de rietjes in de volgende beker. Dit hebben we honderd dagen lang gedaan. Zo leerden de kinderen omgaan met hoeveelheden, eenheden en tientallen en zelfs het honderdtal. Maar nu moest er natuurlijk een feestje komen want dat had juf beloofd. Dat was afgelopen dinsdagmorgen, de honderdste dag. Het was heel gezellig. De kinderen mochten verkleed komen. Ook hebben we bingo gespeeld, een hoepeldans gedaan en een modeshow gehouden. Toch moesten de kinderen van groep 2 ook nog even hard werken in groep 3. Dat doen we nl. elke dinsdagmorgen een half uurtje als groep 3 naar de gym is. Maar dat lukte goed zoals u op de foto ziet. Plezier hebben we in ieder geval gehad die morgen.

Ouderavond 30 januari

Wist u dat….

 We op de ouderavond een opkomst hadden van zo’n 100 mensen;

 We samen met Gerda van der Wel van onderwijsadviesbureau WelEducatief na hebben gedacht over de verschillende ontwikkelingsgebieden van kinderen;

 Dit de taal-, cognitieve-, lichamelijke, sociaal en emotionele ontwikkeling betreft;

 De ontwikkeling op al deze gebieden eraan bijdraagt dat uw kind maximaal tot ontplooiing kan komen en dit bijdraagt aan zijn/haar zelfstandig functioneren in onze samenleving;

 We elkaar als ouders en school daarin kunnen versterken;

 We in de groepen aan de hand van stellingen hierover door hebben gesproken;

 We ook geconstateerd hebben dat ouders afhankelijk van de leeftijd van hun kind behoefte hebben aan andere informatie;

 Een ouderavond naast een stuk informatie-uitwisseling ook goed is voor de onderlinge band tussen ouders en school om elkaar op zo’n avond gezellig te ontmoeten;

 We hier dan ook graag mee door willen gaan;

 We ook benieuwd zijn waar de volgende ouderavond over zou moeten gaan, zodat u ook (weer) van de partij bent; Datum: vrijdag 2 februari 2018 Schoolweek: 18

 Tips en tops en nieuwe input welkom zijn via de leerkrachten of via m.degraaff@sco-t.nl ;

 We iedereen die er was en voor of achter de schermen mee heeft geholpen willen bedanken;

 We dankbaar zijn dat we zo met elkaar mogen samenwerken aan de ontwikkeling van al onze unieke kinderen!

Uitslag verloting!

Vandaag is sinterklaas bij ons op school geweest en heeft hij de trekking van de verloting gedaan.

De volgende mensen zijn in de prijzen gevallen:

1e prijs tablet: Fam. Schipper, Westeinde 132A

2e prijs: Elise Brink, de Kwikstaart 4

3e prijs: Fam. Slettenhaar, Grote Veenweg 18

We feliciteren alle prijswinnaars met hun gewonnen prijs! De prijzen worden thuis bezorgd. 

Kampioen schoolkorfbal!

Tijdens het jaarlijkse schoolkorfbaltoernooi hebben de kinderen weer geweldig hun best gedaan!
Na een aantal spannende wedstrijden werden er woensdagavond uiteindelijk twee teams kampioen. Zowel bij groep 5/6 als bij 7/8 werden we nummer 1!
Goed gedaan! We zijn trots op julllie!
Vrijdagmorgen hebben we ze ‘gehuldigd’ op school!

Weer 2 bekers bij onze verzameling!

Start kanjertraining

Dit schooljaar zijn we weer gezamenlijk gestart met de Kanjertraining. Want hoe zat het ook alweer met die petten en wat is verstandig om juist wel of niet te zeggen of te doen? Fijn om te zien en te horen dat de kinderen het nog zo goed weten en kunnen vertellen en het voordoen aan de nieuwe leerlingen!

Tijdens de Kanjerstart hebben we met veel plezier gekeken naar meester Schipper en juf de Graaff die 3 herkenbare situaties hebben uitgespeeld waarin duidelijk werd wat het verschil is wanneer je wel de witte pet op hebt of niet. Want grapjes maken is heel gezellig, maar tijdens de uitleg van rekenen bijvoorbeeld niet zo handig. Hoe gedraag jij je? En welke invloed heeft dat op de groep?

Tijdens de Kanjerlessen willen we ook dit schooljaar de kinderen hier weer bewust van maken en ze leren dat ze zelf invloed hebben op hun eigen gedrag en op de situatie en sfeer in de groep. Ook hebben we met elkaar het complimentenlied gezongen https://www.youtube.com/watch?v=CHXaeH_NWbA en hebben de kinderen een compliment gegeven aan hun (nieuwe) juf of meester. Daarna hebben de kinderen in hun eigen groep een Kanjeroefening gedaan. Een gezellige én belangrijke gezamenlijke start van het schooljaar. Onder het motto: samenwerken = samen werken aan een fijn schooljaar! Doet u thuis ook mee?

Want dat is ten slotte ons doel: Een school zijn, waar je jezelf mag zijn, ieder met zijn of haar eigen identiteit. Waar je leert hoe je jezelf kunt ontwikkelen en waarbij je ook rekening houdt met een ander. Een plek waar je plezier hebt en waar we elkaar vertrouwen. Een nieuw schooljaar, we gaan er weer voor!

 

Een nieuw schooljaar!

Na 6 weken zomervakantie beginnen we maandag weer met een nieuw schooljaar! We hopen dat iedereen een hele fijne vakantie heeft gehad en weer uitgerust aan het schooljaar kan beginnen.

Wij hebben er weer veel zin in!

Stichting Christelijk Onderwijs Twenterand eo © SCOT | Ontwerp: Studio Buskruit | Realisatie: E-Consultmedia