Bijeenkomst over de ontwikkeling van het nieuwe strategisch beleidsplan van SCOT

Afgelopen dinsdag was de bijeenkomst over de ontwikkeling van het nieuwe strategisch beleidsplan van SCOT. Ruim 30 genodigden waren hierbij aanwezig. Wat een betrokkenheid bij het onderwijs in onze omgeving. 

Een mooie opmerking van één van de deelnemers: “Ik had verwacht dat het heel saai zou worden, maar dit is echt heel leuk. Ik kan daadwerkelijk iets toevoegen”. 
Was u er nu niet en bent u nieuwsgierig geworden, kijk dan snel het filmpje.U maakt dan alvast kennis met onze nieuwe kernwaarden. 

Nieuwe bestuurder m.i.v. 1-8-2022

Per 1 augustus 2022 is Maaike Morsink benoemd tot voorzitter College van Bestuur van SCOT. De Raad van Toezicht heeft in haar de juiste persoon gevonden om de Stichting te versterken en de bestuurdersrol op adequate wijze in te vullen.

Uit haar voorstelbrief:

“Getogen in noordoost Groningen, ben ik na het behalen van mijn PABO-opleiding in het voortgezet onderwijs terechtgekomen. Vanaf 2006 heb ik gewerkt als leerkracht, teamleider en directeur op verschillende scholen. Na jaren in het voortgezet onderwijs te hebben voortgebouwd op het fundament wat het primair onderwijs legt, ben ik nu dan ook erg blij dat ik weer zelf aan het fundament sta.

De aankomende weken zullen in het teken staan van kennismaken met alle scholen, schoolteams en andere belanghebbenden bij het onderwijs. Samen maken wij het onderwijs nog mooier en ik ga dan ook mijn uiterste best doen om dit zo goed mogelijk vanuit mijn rol te ondersteunen.

Ik wens u en uw kind(eren) een prachtig schooljaar toe.”

Stichting Christelijk Onderwijs Twenterand eo © SCOT | Ontwerp: Studio Buskruit | Realisatie: E-Consultmedia