Welkom op de site van CBS Eltheto

Van harte welkom op de website van CBS Eltheto, een school waar leven in zit! Vanuit dit motto bieden we de kinderen onderwijs aan in een fijne en veilige sfeer.
De uitgangspunten hiervoor vinden we in de bijbel. We geven onderwijs vanuit een protestants-christelijke levensbeschouwing.

Stichting Christelijk Onderwijs Twenterand eo © SCOT | Ontwerp: Studio Buskruit | Realisatie: E-Consultmedia