Artikelen door Manon Boertje

Waar gewerkt wordt ontstaan vragen, maar soms zijn er ook klachten en/of irritaties over de dagelijkse gang van zaken. De procedure is als volgt: voor vragen over de werkwijze in de groep kunt u terecht bij de groepsleerkracht.Het kan zijn dat er een groot meningsverschil is, of dat u een klacht hebt. In dat geval […]

SCO-T Het bestuur draagt als bevoegd gezag de eindverantwoordelijkheid voor het totale beleid in de organisatie. Regelingen en besluiten worden vooral door de bovenschoolse directie in samenwerking met het directieoverleg voorbereid en uiteindelijk door het bestuur goedgekeurd en vastgesteld. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf personen. Besluiten hebben betrekking op onderwijskundige, personele, financiele en beleidsmatige […]

Hieronder vindt u de schoolgids van het actuele schooljaar. U kunt deze downloaden, printen of inzien. Klik svp op de link. Schoolgids 2018-2019

Team CBS Eltheto

  Groep 1 : Juf Ellen en juf Marleen Groep 1a/2a : Juf Carola en juf Annetta Groep 1b/2b : Juf Kristel en juf Meike Groep 3a: Juf Meike en juf Henriet Groep 3b : Juf Mariska en juf Inge Groep 4 : Juf Rianne en juf Wilna Groep 5 : Juf Manon en juf Hetty […]

De Fontein Oranjestraat, regelluwe school

De Fontein Oranjestraat, regelluwe school Enkele tientallen scholen mogen vanaf januari 2016 afwijken van vrijwel alle regels. Het gaat om uitmuntende basis- en middelbare scholen die gaan meedoen aan een experiment voor zogenoemde ‘regelluwe’ scholen. Eén van de scholen is De Fontein, locatie Oranjestraat in Westerhaar. Excellente basis- en middelbare scholen die mee gaan doen […]

Muziekproject

Op vrijdag 19 februari hebben de leerlingen van groep 6 het muziekproject afgesloten met een concert. Het concert was een afsluiting van een halfjarig traject waarin docenten van de Vriezenveense Harmonie wekelijks muziekles gaven op school. Geen urenlange theorie lessen, maar direct samen spelen in een waar orkest was het uitgangspunt van dit halfjaar. En met […]

Kanjerschool

Op 2 februari 2016 hebben we het predicaat Kanjerschool behaald! Lasse en Eléne mochten het kanjerbord onthullen. Sinds we de kanjertraining toepassen merken we dat er een hele goede sfeer heerst in de groepen, maar ook tijdens het buiten spelen. De leerlingen proberen zelf de problemen die er wel eens zijn, op te lossen. Dat […]

Welkom op de site van CBS Eltheto

Van harte welkom op de website van CBS Eltheto, een school waar leven in zit! Vanuit dit motto bieden we de kinderen onderwijs aan in een fijne en veilige sfeer. De uitgangspunten hiervoor vinden we in de bijbel. We geven onderwijs vanuit een protestants-christelijke levensbeschouwing.

Stichting Christelijk Onderwijs Twenterand eo © SCOT | Ontwerp: Studio Buskruit | Realisatie: E-Consultmedia