Ouderavond 30 januari

Wist u dat….

 We op de ouderavond een opkomst hadden van zo’n 100 mensen;

 We samen met Gerda van der Wel van onderwijsadviesbureau WelEducatief na hebben gedacht over de verschillende ontwikkelingsgebieden van kinderen;

 Dit de taal-, cognitieve-, lichamelijke, sociaal en emotionele ontwikkeling betreft;

 De ontwikkeling op al deze gebieden eraan bijdraagt dat uw kind maximaal tot ontplooiing kan komen en dit bijdraagt aan zijn/haar zelfstandig functioneren in onze samenleving;

 We elkaar als ouders en school daarin kunnen versterken;

 We in de groepen aan de hand van stellingen hierover door hebben gesproken;

 We ook geconstateerd hebben dat ouders afhankelijk van de leeftijd van hun kind behoefte hebben aan andere informatie;

 Een ouderavond naast een stuk informatie-uitwisseling ook goed is voor de onderlinge band tussen ouders en school om elkaar op zo’n avond gezellig te ontmoeten;

 We hier dan ook graag mee door willen gaan;

 We ook benieuwd zijn waar de volgende ouderavond over zou moeten gaan, zodat u ook (weer) van de partij bent; Datum: vrijdag 2 februari 2018 Schoolweek: 18

 Tips en tops en nieuwe input welkom zijn via de leerkrachten of via m.degraaff@sco-t.nl ;

 We iedereen die er was en voor of achter de schermen mee heeft geholpen willen bedanken;

 We dankbaar zijn dat we zo met elkaar mogen samenwerken aan de ontwikkeling van al onze unieke kinderen!

Stichting Christelijk Onderwijs Twenterand eo © SCOT | Ontwerp: Studio Buskruit | Realisatie: E-Consultmedia