Kanjerschool

Op 2 februari 2016 hebben we het predicaat Kanjerschool behaald! Lasse en Eléne mochten het kanjerbord onthullen.

Sinds we de kanjertraining toepassen merken we dat er een hele goede sfeer heerst in de groepen, maar ook tijdens het buiten spelen. De leerlingen proberen zelf de problemen die er wel eens zijn, op te lossen. Dat is Kanjergedrag, daar zijn we erg trots op!

Gaat er dan nooit iets mis op Kanjerscholen, heerst er altijd rust en vrede? Nee, maar Kanjertraining kan wel helpen om problemen bespreekbaar te maken en te zoeken naar oplossingen die goed zijn voor alle betrokkenen.

Stichting Christelijk Onderwijs Twenterand eo © SCOT | Ontwerp: Studio Buskruit | Realisatie: E-Consultmedia