Voor het optimaal functioneren van een school is de hulp van ouders noodzakelijk. De ouderraad organiseert en helpt bij het uitvoeren van allerlei activiteiten, zoals:

·         het Sinterklaasfeest
·         het Kerstfeest
·         de paaslunch of het paasontbijt
·         het schoolreisje/schoolkamp
·         de laatste schooldag
·         sportdag
·         het maken en rondbrengen op dankdag van fruitbakjes aan zieken en ouderen in Aadorp

De ouderraad is altijd op zoek naar ouders die willen helpen bij de uitvoering van een activiteit.
U kunt zich hiervoor opgeven bij de ouderraadsleden. De contactgegevens zijn te vinden achterin de schoolgids.

Samenstelling ouderraad
Voorzitter Martine Jansen
Financien Arjan Jansen
Secretaris Niels Eshuis
Leraar Karla Jansen
leden Melissa van der Loo
Wendy van Beek
Elise Maneschijn
Linda Hinnen
Tamara Rikhof

 

Om deze activiteiten te bekostigen wordt jaarlijks een vrijwillige bijdrage gevraagd van €25,00 per kind.
Hiervoor ontvangt u in september een factuur.

 

Vergaderrooster/Panning  2018-2019
Datum  Onderwerp datum activiteit
20-sep kinderboekenweek 3t/m 14 oktober
ouderbijdrage
Bag2school 17-okt
financieel ovezicht 2017-2018
Sinterklaascadeaus ( bestelling team ) 5-dec
18-okt Sinterklaas 5-dec
Dankdag 7-nov
inventarisatie buitenspeelgoed
15-nov sinterklaas 5-dec
kerst
13-dec voorleesontbijt 23-jan
21-feb Koningsspelen 12-apr
21-mrt paaslunch/ontbijt voor 22 april
Bag 2 school voor april
18-apr avondvierdaagse week 21
schoolreisje 18-jun
16-mei laatste schooldag
afscheid  Groep 8 10-jul
20-jun evaluatie 2018-2019
samestellng ouderraad 2019-2020
School dicht vanaf 13 juli – 25 augustus

 

Stichting Christelijk Onderwijs Twenterand eo © SCOT | Ontwerp: Studio Buskruit | Realisatie: E-Consultmedia