Samen met onze partners van De Cirkel en SKA vormen we sinds januari 2015 IKC De Opmaat. We hebben ons de volgende doelen gesteld:

 

  1. Voor kinderen van nul tot vier jaar is een kwalitatief hoogwaardige voorschoolse voorziening beschikbaar, waarin de functies opvang, vorming/ontwikkeling en VVE-activiteiten geïntegreerd zijn en qua tijden en programmering op elkaar afgestemd zijn.
  2. We ontwikkelen een aanbod van dagarrangementen waarbinnen kinderen op hoogwaardige wijze kunnen spelen, zich ontwikkelen en leren en vroegtijdige talentontwikkeling mogelijk is. Voor het kind wordt op deze wijze een doorlopende leerlijn en een zorgvuldige doorstroming gerealiseerd. Dit komt de ontwikkeling van het kind ten goede.
  3. Voor ouders betekent het IKC dat zij te maken krijgen met meer continuïteit in de opvang, het onderwijs en de verzorging van hun kind en minder (administratieve) rompslomp. Dat helpt hen om de zorg voor hun kind beter te combineren met werk.
  4. Het IKC kent een op elkaar afgestemde ondersteuningsstructuur. Hierdoor zijn snelle en adequate interventies mogelijk.
  5. Het personeel krijgt de kans in andere verbanden ervaring op te doen, andere professies te ondersteunen en van andere professies te leren. Hierdoor kunnen personeelsleden een bredere expertise ontwikkelen.
  6. Accommodaties en de overige faciliteiten worden waar mogelijk/wenselijk gedeeld. Hierdoor ontstaan er synergievoordelen.
  7. Bijdragen aan de leefbaarheid van Aadorp door het creëren en in stand houden van een volwaardig aanbod voor kinderen van 0-12 jaar en hun ouders.

Samen met onze partners organiseren we ook de buitenschoolse opvang.

(Linkjes: http://www.kovdecirkel.nl/peuterspeelzaal-peuteropvang/vestigingen/locatie:84

http://www.kovdecirkel.nl/kinderdagopvang/vestigingen/locatie:82

 

Stichting Christelijk Onderwijs Twenterand eo © SCOT | Ontwerp: Studio Buskruit | Realisatie: E-Consultmedia