Artikelen door 6uosjo

Typecursus

Deze week ontvangen de leerlingen van groep 7 en 8 een aanmeldformulier voor de typecursus. Wilt u het formulier uiterlijk 24 september inleveren bij juf Julian?

Openbare lessen

Aanstaande woensdag 16 september houden we openbare lessen. U bent van harte uitgenodigd om het onderwijs in de groepen te bekijken. Meer informatie vindt u in de nieuwsbrief van september.

Openbare lessen Judokwai

Op donderdag 24 september organiseert Judokwai Vriezenveen openbare lessen. Alle kinderen van 5 t/m 12 jaar zijn van harte welkom. Via deze link komt u bij de flyer.

Fusie besturen een feit

Op donderdag 5 maart 2015 is de bestuursoverdracht tussen SCO Twenterand eo en de Stichting voor Bijzonder Neutraal Onderwijs de Kei te Aadorp bij de notaris afgerond. Dat betekent dat de bijzonder neutrale school de Kei deel uit maakt van SCO Twenterand eo. Deze fusie zal leiden tot een scholenfusie van de beide basisscholen in […]

Start nieuw schooljaar 2015/2016

Maandag is het zover! We gaan met elkaar starten op daltonbasisschool De Tweeklank! Afgelopen week hebben we als team alle voorbereidingen getroffen om een goede start te maken. We hebben er zin in! Aankomende week zullen we een aantal feestelijke activiteiten hebben, waarover we u willen informeren. Woensdag 19 augustus organiseren we een kennismakingspuzzeltocht voor […]

MR

  De medezeggenschapsraad (MR) De MR is een belangrijk orgaan dat binnen schoolverband regelmatig met het bevoegd gezag (directie) overleg pleegt over de gang van zaken op school. De MR is samengesteld uit twee ouders (de OMR) en twee leerkrachten (de PMR). Deze organisatie in geledingen is belangrijk voor de soort beslissingen, die door de […]

Fusie scholen Aadorp

Nummer 3, mei 2014 Vooraf In de tweede nieuwsbrief over de fusie van het bestuur van SCO-T en van de Kei schreven we dat in de periode na maart 2014 een rapport zou worden opgesteld over de invulling van de fusie van de twee besturen. 

Stichting Christelijk Onderwijs Twenterand eo © SCOT | Ontwerp: Studio Buskruit | Realisatie: E-Consultmedia