Artikelen door 6uosjo

Sponsoring

Wij nemen deel aan het maatschappelijke zorgproject “Het BeterBoek” voor de kinderafdeling van het ZGT. Mede dankzij onze deelname krijgen kinderen die opgenomen of behandeld worden in het ZGT gratis Het BeterBoek van Bureau Méteau uitgereikt! Het BeterBoek Een ziekenhuisopname is voor een kind een ingrijpende gebeurtenis. Zeker voor heel jonge kinderen. Een goede voorbereiding […]

Welkom in groep 8

Onze groep: Dit jaar bestaat groep 8 uit 24 leerlingen, waarin de verdeling is van 14 jongens en 10 meiden. Bij de groep horen nog twee juffen: juf Anna & juf Lincy.De groep bestaat uit een mooie energieke mix van verschillende leerlingen, diverse talenten zijn er te vinden in onze groep! Wat onze groep zo bijzonder […]

Op deze pagina vindt u handige downloads, zoals: luizenprotocol het pestprotocol verlofaanvraag-ouders protocol-contact-gescheiden-ouders

Waar gewerkt wordt, ontstaan vragen, maar soms zijn er ook klachten en/of irritaties over de dagelijkse gang van zaken. De procedure is als volgt: voor vragen over de werkwijze in de groep kunt u terecht bij de groepsleerkracht. Het kan zijn dat er een groot meningsverschil is en dat de klacht niet opgelost wordt. In […]

Voor het optimaal functioneren van een school is de hulp van ouders noodzakelijk. De ouderraad organiseert en helpt bij het uitvoeren van allerlei activiteiten, zoals: ·         het Sinterklaasfeest ·         het Kerstfeest ·         de paaslunch of het paasontbijt ·         het schoolreisje/schoolkamp ·         de laatste schooldag ·         sportdag ·         het maken en rondbrengen op dankdag van fruitbakjes […]

Samen met onze partners van De Cirkel en SKA vormen we sinds januari 2015 IKC De Opmaat. We hebben ons de volgende doelen gesteld:   Voor kinderen van nul tot vier jaar is een kwalitatief hoogwaardige voorschoolse voorziening beschikbaar, waarin de functies opvang, vorming/ontwikkeling en VVE-activiteiten geïntegreerd zijn en qua tijden en programmering op elkaar afgestemd […]

Vakanties 2018-2019: Herfstvakantie 20 oktober 2018 –  28 oktober 2018 Studiedag 31 oktober 2018 Studiedag 15 november 2018 Kerstvakantie 22 december 2018 – 06 januari 2019 Voorjaarsvakantie 16 februari 2019 – 24 februari 2019 Meivakantie 19 april 2019 – 05 mei 2019 Hemelvaarstvakantie 30 mei 2019 – 02 juni 2019 Pinkstervakantie 08 juni 2019 – […]

Op maandag, dinsdag, donderdag: Alle groepen: van 8.30 – 14.15 uur Op woensdag: Alle groepen: van 8.30 – 12.30 uur Op vrijdag: Groep 1 t/m 4: van 8.30 – 12.00 uur Groep 5 t/m 8: van 8.30 – 14.15 uur

Stichting Christelijk Onderwijs Twenterand eo © SCOT | Ontwerp: Studio Buskruit | Realisatie: E-Consultmedia