Artikelen door 6uosjo

Welkom in groep 8

Onze groep: Onze groep 8  is een gezellige, vrolijke groep waarin de kinderen goed met elkaar kunnen opschieten. Er wordt hard en serieus gewerkt, in een veilige omgeving. Er heerst een prettige sfeer en er is ruimte voor een grapje en wat ontspanning tussen de lessen door. In onze groep zitten 16 leerlingen, een mooie energieke mix van 4 jongens […]

Vervangingsproblematiek op de scholen

Onderstaande tekst komt uit de brief die 14-12-2016 is verstuurd aan alle ouders/verzorgers. Ongetwijfeld heeft u de laatste maanden veel gehoord of gelezen over de Wet Werk en Zekerheid. Deze wet geldt ook voor het onderwijs en levert nogal wat problemen op. Deze wet houdt o.a. in dat een vervanger na 6 keer vervangen recht […]

Op deze pagina vindt u handige downloads, zoals: Oudertevredenheidspeiling april 2017 Leerlingtevredenheidspeiling april 2017 het luizenprotocol het pestprotocol verlofaanvraag-ouders protocol-contact-gescheiden-ouders oudertevredenheidspeiling leerlingtevredenheidspeiling

Waar gewerkt wordt, ontstaan vragen, maar soms zijn er ook klachten en/of irritaties over de dagelijkse gang van zaken. De procedure is als volgt: voor vragen over de werkwijze in de groep kunt u terecht bij de groepsleerkracht. Het kan zijn dat er een groot meningsverschil is en dat de klacht niet opgelost wordt. In […]

Voor het optimaal functioneren van een school is de hulp van ouders noodzakelijk. De ouderraad organiseert en helpt bij het uitvoeren van allerlei activiteiten, zoals: ·         het Sinterklaasfeest ·         het Kerstfeest ·         de paaslunch of het paasontbijt ·         het schoolreisje/schoolkamp ·         de laatste schooldag ·         sportdag ·         het maken en rondbrengen op dankdag van fruitbakjes […]

Samen met onze partners van De Cirkel en SKA vormen we sinds januari 2015 IKC De Opmaat. We hebben ons de volgende doelen gesteld:   Voor kinderen van nul tot vier jaar is een kwalitatief hoogwaardige voorschoolse voorziening beschikbaar, waarin de functies opvang, vorming/ontwikkeling en VVE-activiteiten geïntegreerd zijn en qua tijden en programmering op elkaar afgestemd […]

Voor het schooljaar 2017-2018 zijn de volgende schoolvakanties gepland: Herfstvakantie 23 t/m 27 oktober 2017 Kerstvakantie 25 december t/m 5 januari 2018 Voorjaarsvakantie 26 februari t/m 2 maart 2018 Pasen 30 maart t/m 2 april 2018 Meivakantie 27 april t/m 11 mei 2018 Pinksteren 21 mei 2018 Zomervakantie 20 juli 12.00uur t/m 31 augustus  2018 […]

Op maandag, dinsdag, donderdag: Alle groepen: van 8.30 – 14.15 uur Op woensdag: Alle groepen: van 8.30 – 12.30 uur Op vrijdag: Groep 1 t/m 4: van 8.30 – 12.00 uur Groep 5 t/m 8: van 8.30 – 14.15 uur

Stichting Christelijk Onderwijs Twenterand eo © SCOT | Ontwerp: Studio Buskruit | Realisatie: E-Consultmedia