De Tweeklank, Dalton basisschool

Samen sterker in de wereld!

De visie van De Tweeklank is “Samen in de wereld”.
De Tweeklank streeft naar onderwijs waar beleving is. Onderwijs waarin leerlingen, leerkrachten en ouders de ruimte ontvangen om zichzelf te ontwikkelen tot zelfstandige, coöperatieve en verantwoordelijke burgers die betrokken zijn bij en in hun leer- en leefomgeving. Het daltonconcept geeft ruimte om deze visie met pijlers in het onderwijs expliciet te maken.

De Tweeklank is een samenwerkingsschool van diverse levensbeschouwelijke identiteiten waarbij het motto is: ’Samen sterker in de wereld’.
‘Samen sterker in de wereld’ wil zeggen dat op De Tweeklank de diversiteit van levensbeschouwelijke identiteiten met passie wordt omarmd en vanuit deze samenlevingsvisie met verantwoordelijkheid, vertrouwen, verdraagzaamheid en in veiligheid deelgenomen wordt aan het onderwijs in deze wereld.

 

Kennismaken?


 

De Tweeklank, Dalton basisschool

Samen sterker in de wereld!

De visie van De Tweeklank is “Samen in de wereld”.
De Tweeklank streeft naar onderwijs waar beleving is. Onderwijs waarin leerlingen, leerkrachten en ouders de ruimte ontvangen om zichzelf te ontwikkelen tot zelfstandige, coöperatieve en verantwoordelijke burgers die betrokken zijn bij en in hun leer- en leefomgeving. Het daltonconcept geeft ruimte om deze visie met pijlers in het onderwijs expliciet te maken.

De Tweeklank is een samenwerkingsschool van diverse levensbeschouwelijke identiteiten waarbij het motto is: ’Samen sterker in de wereld’.
‘Samen sterker in de wereld’ wil zeggen dat op De Tweeklank de diversiteit van levensbeschouwelijke identiteiten met passie wordt omarmd en vanuit deze samenlevingsvisie met verantwoordelijkheid, vertrouwen, verdraagzaamheid en in veiligheid deelgenomen wordt aan het onderwijs in deze wereld.

 

Kennismaken?


 De Tweeklank is een Dalton school

Op De Tweeklank worden de daltonpijlers vertaald naar de verantwoordelijkheid nemen van leerlingen voor hun eigen leerproces. De leerkrachten hebben een sturende en coachende rol om zo optimale individuele ontwikkelruimte te creëren.
Bij daltononderwijs worden de vijf kernwaarden van dalton toegepast in het onderwijs.
• Zelfstandigheid
• Vrijheid en verantwoordelijkheid
• Samenwerken
• Effectiviteit/doelmatigheid
• Reflectie

Lees meer


De Tweeklank is een samenwerkingsschool

De Tweeklank is een samenwerkingsschool waar vanuit meerdere levensbeschouwelijke identiteiten wordt lesgegeven. De samenwerkingsschool De Tweeklank is ontstaan na de fusie van 2 scholen in Aadorp en vanuit de wens om blijvend onderwijs in Aadorp mogelijk te maken. De levensbeschouwelijke identiteit van De Tweeklank heeft invloed op de pedagogische en onderwijskundige vormgeving van de school. Op de Tweeklank wordt bij levensbeschouwelijke vorming structureel en expliciet aandacht besteed aan diverse geestelijke stromingen.

Lees meer


De Tweeklank werkt met onderwijsplannen

Om kwalitatief sterk en toekomstgericht onderwijs te realiseren, is het van belang om te blijven ontwikkelen op leerling- en leerkrachtniveau.
De Tweeklank werkt met onderwijsplannen om het onderwijs te versterken en zo gericht interventies in te zetten om optimale ontwikkelingskansen voor leerlingen vorm te geven en ruimte te bieden aan individuele talentontwikkeling!

Lees meer

Wilt u kennismaken?

Bent u nieuwsgierig geworden naar de praktijk van alledag bij ons op school?
Vul dan uw contactgegevens in, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.    Meer informatie?

    Onze school doet mee aan het project Vensters Primair Onderwijs van de PO-raad. Hierin wordt alle cijfermatige informatie over scholen in één systeem verzameld, bewerkt en gevisualiseerd.

    Klik hier om naar onze pagina van Scholen op de kaart te gaan. Op deze site is er altijd een actueel overzicht van onze resultaten en kan iedereen volgen hoe de school er voor staat.