CBS De Smithoek

Samenwerkend wijzer worden

Wij bieden een school waar jij je welkom voelt! Er is aandacht voor ieders specifieke talenten en verschillen. Wij kijken naar wat een kind wél kan en leren kinderen dat zij er mogen zijn en dat verschillen juist mooi zijn. We leren elkaar waarderen en voelen ons hierdoor veilig bij elkaar. Zo zijn we op een prettige wijze samen school en leert iedereen op zijn of haar best! Kinderen leren op veel manieren en vanuit hun eigen talentontwikkeling. We sporen hen aan om pro-actief aan de slag te gaan. Doelgericht en taakbewust. Daarvoor bieden wij ruimte en middelen. We zetten hen aan om creatief te denken, door te zetten, ondernemend te onderzoeken en samen op kritische wijze te ontdekken. Zo bereiden we hen voor op de maatschappij van de toekomst. We bieden een unieke aanpak en ondersteuning op maat.

Kennismaken?


 

    

Open dagen


 

CBS De Smithoek

Samenwerkend wijzer worden

Wij bieden een school waar jij je welkom voelt! Er is aandacht voor ieders specifieke talenten en verschillen. Wij kijken naar wat een kind wél kan en leren kinderen dat zij er mogen zijn en dat verschillen juist mooi zijn. We leren elkaar waarderen en voelen ons hierdoor veilig bij elkaar. Zo zijn we op een prettige wijze samen school en leert iedereen op zijn of haar best! Kinderen leren op veel manieren en vanuit hun eigen talentontwikkeling. We sporen hen aan om pro-actief aan de slag te gaan. Doelgericht en taakbewust. Daarvoor bieden wij ruimte en middelen. We zetten hen aan om creatief te denken, door te zetten, ondernemend te onderzoeken en samen op kritische wijze te ontdekken. Zo bereiden we hen voor op de maatschappij van de toekomst. We bieden een unieke aanpak en ondersteuning op maat.

Kennismaken?


 

    

Open dagen


 Leader In Me en onze Christelijke identiteit

Kinderen voelen zich thuis op De Smithoek. Ze leren om zichzelf te waarderen en leider te zijn van hun eigen ontwikkeling. Vanuit deze grondhouding treden zij de ander tegemoet en ontdekken hoe je samen tot meer in staat bent. Voor deze skills zijn wij een ‘Leader In Me’ school geworden. Daarbij gebruiken wij een raamwerk van 7 eigenschappen waarbij het om drie dingen gaat: 1. Wie ben ik en hoe wil ik zijn? wees pro-actief – doel voor ogen – belangrijke zaken eerst 2. Hoe ga ik met de ander om? denk win-win – eerst luisteren, dan begrijpen – creëer synergie 3. Hoe zorg ik voor balans? houd de zaag scherp In ieder lokaal hangt de metafoor van de ‘Leader In Me’ boom om de eigenschappen te verbeelden.

Lees meer


Zorg op maat

We stemmen ons onderwijs af op de basis en onderwijsbehoeften van ieder kind. Wat heeft hij/zij nodig om het geplande doel te behalen? We richten ons daarbij op de best passende aanpak die een positief leereffect geeft en onderzoeken welk talent kan worden ingezet om het doel te behalen.

Lees meer


Goed voorbereid naar de toekomst!

De school is natuurlijk in de eerste plaats de plek waar kennisoverdracht belangrijk is. Maar we vullen dit aan met persoonlijke ontwikkeling en voorbereiding op deelname in de maatschappij. Door de nieuwsgierigheid en creativiteit van uw kinderen te prikkelen gaan kinderen gemotiveerd aan de slag. We leren hen omgaan met vrijheid, verantwoordelijkheid te nemen en uit te dagen meer uit zichzelf te halen. We leren hen verantwoord en effectief om te gaan met de kansen die de digitale wereld biedt en stimuleren hen om zich blijvend te ontwikkelen.

Lees meer

Wilt u kennismaken?

Bent u nieuwsgierig geworden naar de praktijk van alledag bij ons op school?
Vul dan uw contactgegevens in, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.    Onze school doet mee aan het project Vensters Primair Onderwijs van de PO-raad. Hierin wordt alle cijfermatige informatie over scholen in één systeem verzameld, bewerkt en gevisualiseerd.

    Klik hier om naar onze pagina van Scholen op de kaart te gaan. Op deze site is er altijd een actueel overzicht van onze resultaten en kan iedereen volgen hoe de school er voor staat.