Observatiegroepen Jonge Risico Kinderen


Observatiegroepen Jonge Risico Kinderen

Jonge risico kinderen (JRK) zijn kleuters in de leeftijd 4-7 jaar. In deze kleine observatiegroepen kunnen de kleuters zich op hun eigen manier en tempo ontwikkelen. Er wordt gekeken naar de individuele mogelijkheden van een kind. Een positief sociaal-emotioneel klimaat staat voorop, dat is de basis om tot leren te komen. Er wordt op een ontspannende manier kennisgemaakt met de grondbeginselen van taal, rekenen en schrijven. Dit gebeurt spelenderwijs, er wordt aangesloten bij de behoeftes van de kleuters. Bij de oudste kleuters werken we langzaam toe naar meer zelfstandigheid en worden ze voorbereid op het aanvankelijk lezen en rekenen.
Om de taalontwikkeling nog meer te stimuleren en te ondersteunen en wordt er in de groepen veel gebruik gemaakt van Nederlands met gebaren (NmG).
Door te luisteren en te observeren komen we tot een beredeneerd onderwijsaanbod. Hierdoor maken we het mogelijk dat de kleuters zich in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen waardoor hun welbevinden wordt vergroot. Door het inzicht in de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van een kind wordt speciale ondersteuning mogelijk. Dit wordt gedaan door leerkrachten in overleg en samenwerking met onderwijsassistenten, leraarondersteuners, fysiotherapeuten, ergotherapeuten en logopedisten.
De observatiegroepen JRK zijn echt onderdeel van de school. Er wordt gezorgd voor een doorgaande lijn van deze groepen naar groep 3. Samen met ouders/verzorgers en deskundigen in school kijken we voor ieder kind wat de best passende onderwijsplek is om te starten in groep 3. Dit kan zijn in het reguliere basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs.

Wilt u kennismaken?

Bent u nieuwsgierig geworden naar de praktijk van alledag bij ons op school?
Vul dan uw contactgegevens in, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.    Meer informatie?

    Onze school doet mee aan het project Vensters Primair Onderwijs van de PO-raad. Hierin wordt alle cijfermatige informatie over scholen in één systeem verzameld, bewerkt en gevisualiseerd.

    Klik hier om naar onze pagina van Scholen op de kaart te gaan. Op deze site is er altijd een actueel overzicht van onze resultaten en kan iedereen volgen hoe de school er voor staat.