Veiligheid


Veiligheid

Je veilig voelen is een voorwaarde om te kunnen groeien en bloeien. Mensen die zich niet veilig voelen gaan vluchten, vechten of bevriezen. De ontwikkeling staat letterlijk stil door de overlevingsstand waarin je terecht komt. Onze school moet een veilige plek, een veilige basis zijn waar je je thuis voelt en waar je jezelf mag zijn. Op de Sleutel liggen de begrippen veiligheid, duidelijkheid en voorspelbaarheid in elkaars verlengde. Ons pedagogisch klimaat biedt deze veiligheid en wordt krachtig vorm gegeven door B6-4ALL, waarbij alles draait om liefde, gedragsverwachtingen en grenzen.

Iedereen die het woord ‘speciaal basisonderwijs’ hoort heeft daar vaak ook een beeld bij; meestal positief maar soms ook negatief. Er zijn bezoekers die verwachten veel drukke kinderen te zien, kinderen die snel boos zijn, of kinderen met gedragsproblematiek. Niets is minder waar. Bezoekers die onze school voor de eerste keer binnenlopen raken telkens weer verwonderd van de rust die er heerst. Hoe kan dat en zit dat?
Wij richten ons klimaat in op veiligheid, een veilig gevoel waar je jezelf mag zijn met al je (on)mogelijkheden. Wij richten ons onderwijssysteem in op onderwijs op maat aan alle kinderen. Door deze benadering op het gebied van leerstofaanbod en omgang met elkaar ontstaat er een harmonie waarin kinderen en teamleden zich veilig, geborgen en vertrouwd voelen. We voorkomen frustratie en zien gedragsproblematiek vanuit frustratie verdwijnen. We doen dit niet alleen, maar trekken samen op met ouders/verzorgers. Zij zijn onze partners in dit proces. Samen staan we sterk.

Wilt u kennismaken?

Bent u nieuwsgierig geworden naar de praktijk van alledag bij ons op school?
Vul dan uw contactgegevens in, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.    Meer informatie?

    Onze school doet mee aan het project Vensters Primair Onderwijs van de PO-raad. Hierin wordt alle cijfermatige informatie over scholen in één systeem verzameld, bewerkt en gevisualiseerd.

    Klik hier om naar onze pagina van Scholen op de kaart te gaan. Op deze site is er altijd een actueel overzicht van onze resultaten en kan iedereen volgen hoe de school er voor staat.