Respect


Respect

Op school zien we respect hebben voor elkaar ook als (morele) norm. Respect hebben voor iets of iemand betekent, dat deze iets of iemand ‘er mag zijn’. Je gunt iets of iemand een plaats. Iedereen hoort erbij. Dat hoeft niet te betekenen, dat je het altijd eens bent met die persoon of met die mening, maar wel dat die mening er mag zijn. Je houdt dus rekening met elkaar. Je geeft elkaar echte oprechte aandacht en ziet elkaar.

Bij binnenkomst worden ALLE kinderen gezien! Dat start bij de voordeur, waar de directeur van de school dagelijks elk kind bij naam welkom heet. Vervolgens staat de meester/juf bij de deur van de klas klaar om de kinderen te begroeten. Fijn en waardevol om op die manier met elk kind even een kort 1 op 1 momentje te hebben. De juffen/meesters ZIEN de kinderen en de kinderen ZIEN de juf/meester. In de klas hangen de kinderen hun naam bij de het passende emotie-icoontje op het bord. De juf/meester kan zien voor welke kinderen op sociaal en emotioneel gebied er extra aandacht nodig is deze dag.
Op onze school werken we met het Leerplan PAD (Programma Alternatieve Denkstrategieën). Aan de hand van dit programma ontwikkelen en groeien de kinderen op het gebied van emotieregulatie en het omgaan met elkaar in sociale situaties.

Wilt u kennismaken?

Bent u nieuwsgierig geworden naar de praktijk van alledag bij ons op school?
Vul dan uw contactgegevens in, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.    Meer informatie?

    Onze school doet mee aan het project Vensters Primair Onderwijs van de PO-raad. Hierin wordt alle cijfermatige informatie over scholen in één systeem verzameld, bewerkt en gevisualiseerd.

    Klik hier om naar onze pagina van Scholen op de kaart te gaan. Op deze site is er altijd een actueel overzicht van onze resultaten en kan iedereen volgen hoe de school er voor staat.