Gelijkheid


Gelijkheid

Niemand is precies hetzelfde. We verschillen allemaal door ons uiterlijk, onze talenten, onze leerpunten. Op school zien we gelijkheid als (morele) norm. Het pedagogisch klimaat helpt ons om te zorgen dat iedereen gelijk is; gelijke rechten heeft en meer gelijke mogelijkheden heeft. Wij vertalen dit binnen ons onderwijs in het onderwijsconcept dat we bieden.

We werken op onze school met stamgroepen en lesplaatsen. Kinderen worden allemaal bij binnenkomst in een stamgroep geplaatst. Dagelijks hebben alle groepen en lesplaatsen (m.u.v. de observatiegroepen Jonge Risicokinderen) van 8:30 tot 12:00 uur hetzelfde lesrooster. We werken op het gebied van lezen, rekenen, taal en spelling op de ochtend groepsdoorbrekend in de stamgroepen en op de lesplaatsen. Dit betekent dat elk kind een passend lesstofaanbod krijgt op zijn/haar niveau. Op de middag is er ruimte voor ontspanning en eigen keuzes van de kinderen. Tijdens de Talentmiddagen staan alle talenten op bij de creatieve, technische, muzikale, sportieve activiteiten. Kinderen komen in hun kracht en krijgen ruimte om hun talenten, dat wat ze goed kunnen en waar ze van genieten, verder te ontwikkelen! Hoe geweldig is dat!!

Dit schoolconcept maakt het mogelijk dat iedereen gelijke kansen heeft om te groeien en te bloeien! We zijn enorm trots op de mooie, ontroerende, verrassende en knappe ontwikkelingen die we dagelijks zien en meemaken.

Wilt u kennismaken?

Bent u nieuwsgierig geworden naar de praktijk van alledag bij ons op school?
Vul dan uw contactgegevens in, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.    Meer informatie?

    Onze school doet mee aan het project Vensters Primair Onderwijs van de PO-raad. Hierin wordt alle cijfermatige informatie over scholen in één systeem verzameld, bewerkt en gevisualiseerd.

    Klik hier om naar onze pagina van Scholen op de kaart te gaan. Op deze site is er altijd een actueel overzicht van onze resultaten en kan iedereen volgen hoe de school er voor staat.