Kinderen met een TOS (Taalontwikkelingsstoornis)


Kinderen met een TOS (Taalontwikkelingsstoornis)

Soms verloopt het leren praten van een kind anders dan bij leeftijdsgenootjes. De spraak- en taalontwikkeling ontwikkelt zich bijvoorbeeld langzamer of op een andere manier.  
Wanneer de achterstand, ondanks gerichte hulp blijft bestaan en de achterstand is niet passend bij de algehele ontwikkeling van het kind, dan kan er sprake zijn van TOS. 
Deze letters staan voor TaalOntwikkelingsStoornis. 
Bij TOS wordt taal minder goed verwerkt in de hersenen. Een kind heeft dan bijvoorbeeld grote moeite met het zich uiten in taal en/of het begrijpen van taal. 
Op de Sleutel begeleiden wij kinderen met TOS. De kinderen krijgen logopedie, de leerkrachten hebben kennis en kunde omtrent TOS en indien nodig volgt er begeleiding vanuit Kentalis.  
Samen kijken we wat het kind nodig heeft om zich te ontwikkelen in het schoolse functioneren en communicatief redzaam te worden in sociale situaties. Ouders zijn hierin een waardevolle samenwerkingspartner. 
Een belangrijk doel, gericht op onze TOS leerlingen, is om de leerlingen voldoende mondig te maken, zodat ze kunnen en durven vertellen wat ze willen zeggen of vragen. Vanuit veiligheid en acceptatie werken we aan het zelfvertrouwen van het kind in zijn of haar communicatie. 

Wilt u kennismaken?

Bent u nieuwsgierig geworden naar de praktijk van alledag bij ons op school?
Vul dan uw contactgegevens in, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.    Meer informatie?

    Onze school doet mee aan het project Vensters Primair Onderwijs van de PO-raad. Hierin wordt alle cijfermatige informatie over scholen in één systeem verzameld, bewerkt en gevisualiseerd.

    Klik hier om naar onze pagina van Scholen op de kaart te gaan. Op deze site is er altijd een actueel overzicht van onze resultaten en kan iedereen volgen hoe de school er voor staat.