We hanteren op de Sleutel een continue-rooster. Dit betekent dat alle kinderen overblijven.
Voor alle kinderen gelden de volgende schooltijden:

Maandag, dinsdag en donderdag:
8.30 – 14.30 uur

Woensdag en vrijdag:
8.30 – 12.30 uur

Alle 4-jarigen zijn elke vrijdag vrij. Vanaf het moment dat ze 5 jaar zijn worden zij op vrijdag ook tot 12.30 uur op school verwacht.
Een groot deel van de kinderen komt met de bus naar school, of worden door hun ouders gebracht. Ook zijn er kinderen die op de fiets of lopend naar school komen.
Voor iedereen geldt dat de deuren vanaf 8.15 uur geopend zijn.

Voor afwijkende schooltijden en vakanties zie informatiekalender.

Stichting Christelijk Onderwijs Twenterand eo © SCOT | Ontwerp: Studio Buskruit | Realisatie: E-Consultmedia