Op onze school wordt er gewerkt met oudercommissies:

  1. Vervoerscommissie;
  2. Luizencommissie;
  3. Sinterklaascommissie;
  4. Kerstcommissie;
  5. Paascommissie;
  6. Klusjescommissie;
  7. Activiteitencommissie;

Elk schooljaar krijgen ouders/verzorgers de mogelijkheid zich in te schrijven voor een commissie en worden deze oudercommissies opnieuw ingericht. Elke commissie is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van hun taak. Zij werken volgens een draaiboek en plannen in overleg met de aanspreekpunten op school zelf overlegmomenten.

Aanspreekpunt team:

  • Willy Ligtenberg
  • Gerda de Jong

Jaarlijks vragen wij van de ouders/verzorgers een ouderbijdrage van € 16,00 per kind, om de activiteiten met de kinderen mogelijk te maken. Wanneer er meer kinderen uit één gezin op school zitten betaalt u voor het oudste kind € 16,00 en voor ieder ander kind € 4,00 per kind. Deze bedragen zijn exclusief schoolreisje.

Stichting Christelijk Onderwijs Twenterand eo © SCOT | Ontwerp: Studio Buskruit | Realisatie: E-Consultmedia