Artikelen door Romkes Bram

Welkom op de website van SBO De Sleutel! Graag willen we via onze website leerlingen, ouders en leerkrachten informeren over actuele zaken van de school. Ook willen we andere belangstellenden inzicht geven in wat de Sleutel doet en belangrijk vindt. U kunt informatie vinden over de Dobbelsteen (observatiegroep voor Jonge Risico Kinderen) en u wordt […]

Fusie besturen een feit

Op donderdag 5 maart 2015 is de bestuursoverdracht tussen SCO Twenterand eo en de Stichting voor Bijzonder Neutraal Onderwijs de Kei te Aadorp bij de notaris afgerond. Dat betekent dat de bijzonder neutrale school de Kei deel uit maakt van SCO Twenterand eo. Deze fusie zal leiden tot een scholenfusie van de beide basisscholen in […]

Fusie scholen Aadorp

Nummer 3, mei 2014 Vooraf In de tweede nieuwsbrief over de fusie van het bestuur van SCO-T en van de Kei schreven we dat in de periode na maart 2014 een rapport zou worden opgesteld over de invulling van de fusie van de twee besturen. 

Stichting Christelijk Onderwijs Twenterand eo © SCOT | Ontwerp: Studio Buskruit | Realisatie: E-Consultmedia