Artikelen door Romkes Bram

We hanteren op de Sleutel een continue-rooster. Dit betekent dat alle kinderen overblijven. Voor alle kinderen gelden de volgende schooltijden: Maandag, dinsdag en donderdag: 8.30 – 14.30 uur Woensdag en vrijdag: 8.30 – 12.30 uur Alle 4-jarigen zijn elke vrijdag vrij. Vanaf het moment dat ze 5 jaar zijn worden zij op vrijdag ook tot […]

De vergaderdata voor het schooljaar 2019-2020 zijn als volgt:   Heeft u vragen over de MR neem dan gerust contact op met de directeur van de school.

De MR De M.R. is een belangrijk orgaan dat binnen schoolverband regelmatig met de directie overleg pleegt over de gang van zaken op school. De M.R. is samengesteld uit drie ouders (de oudergeleding), twee onderwijzend personeel en één onderwijsondersteunend personeelslid (de teamgeleding). Deze organisatie in geledingen is belangrijk voor de soort beslissingen, die door de M.R. genomen […]

CBS De Bron is onderdeel van de Stichting Christelijk Onderwijs Twenterand e.o.. De Stichting handelt volgens de Statuten, die notarieel zijn vastgelegd. Het bestuur van de Stichting wordt uitgevoerd door de leden van het College van Bestuur. Het College van Bestuur bestaat uit de heren J. Schoonderbeek en J. Wolterink. Bestuursbureau: Bezoekadres: Schoolstraat 5 7671 […]

Elk jaar brengt SBO de Sleutel een aangepaste schoolgids uit. Hierin vindt u alle relevante informatie over onze school. Download hier de meest recente schoolgids.

Directeur Inge Swartjes Leerkrachten/groepsverdeling Dobbelsteen: juf Marjolein Meulink en juf Herma Groep Rood: juf Eva en juf Marjolein Boshoeve Groep Blauw: juf Mieke en juf Nathalie Groep Geel: juf Myrthe Groep Groen: juf Sharon Groep Paars: juf Yvonne en  juf Martine Groep Oranje: juf Willeke en juf Mélanie Onderwijsassistent: juf Mandy, juf Daniëlle, juf Angelique, juf Rianne, juf Miranda Intern begeleider Gerda […]

Ons onderwijs kenmerkt zich door de volgende aspecten: Wij hebben één groep ‘Iep’ daar worden ‘Jonge Risico Kinderen’ opgevangen. Jonge risico kinderen zijn kleuters die ontwikkelingsproblemen hebben, waarvan nog niet duidelijk is wat daarvan de oorzaak is en welke begeleiding die kinderen behoeven. Bij deze kinderen komt het vaak voor, dat ouders, wijkverpleegkundige, medewerkers van […]

De school heeft gekozen om de informatie op klasniveau beschikbaar te stellen via Klasbord.nl. Klasbord is de social media tool voor het onderwijs en maakt de communicatie tussen school en thuis leuk, gemakkelijk & veilig. Ontvang de leukste kiekjes, tekstberichten of vragen vanuit de klas direct via de Klasbord-app of via de e-mail nieuwsbrief. Klasbord is […]

De Fontein Oranjestraat, regelluwe school

Enkele tientallen scholen mogen vanaf januari 2016 afwijken van vrijwel alle regels. Het gaat om uitmuntende basis- en middelbare scholen die gaan meedoen aan een experiment voor zogenoemde ‘regelluwe’ scholen. Eén van de scholen is De Fontein, locatie Oranjestraat in Westerhaar. Excellente basis- en middelbare scholen die mee gaan doen aan het experiment regelluwe scholen […]

Doekoe actie

Doekoe actie De Doekoe actie van de Supercoop heeft onze school een mooi bedrag van € 322,80 opgeleverd. Juf Inge heeft samen met Jordy en Inze de cheque in ontvangst genomen. Met deze opbrengst hopen we leuk speelmateriaal te kunnen kopen. Iedereen die meegeholpen heeft met sparen: heel hartelijk bedankt!

Stichting Christelijk Onderwijs Twenterand eo © SCOT | Ontwerp: Studio Buskruit | Realisatie: E-Consultmedia