Modern onderwijs: het beste voor ieder kind


Modern onderwijs: het beste voor ieder kind

Leer kinderen hoe ze moeten denken, niet wat ze moeten denken!

Op onze school halen wij het beste uit ieder kind. Kinderen krijgen bij ons alle kansen zich te ontwikkelen op basis van eigenaarschap. Wij gebruiken hiervoor moderne en aantrekkelijke onderwijsmethoden en de wereld om ons heen. Kinderen groeien op in een technologische omgeving. Om daarmee vertrouwd te raken is het belangrijk dat zij hun leefwereld leren begrijpen en leren om erin te functioneren.

Het begint bij verwondering: waarom is de wereld zoals zij is? Tijdens de zoektocht naar antwoorden op die vraag ontwikkelen kinderen op onze school de benodigde 21e eeuwse en executieve vaardigheden, kennis en kwaliteiten.

Onderzoekend en ontdekkend leren
Op onze school maken wij kinderen bewust van en nieuwsgierig naar de wereld om ons heen. Door uitdagende lesmaterialen en activiteiten stimuleren wij deze bewustwording en nieuwsgierigheid bij de kinderen. Kinderen dragen zelf verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces, want dat zal hun leven lang doorgaan. Tijdens onderzoekende en probleemoplossende opdrachten ontwikkelen kinderen de zogenaamde “21e eeuwse en executieve vaardigheden”, zoals creativiteit, ondernemingszin, kritisch denken, samenwerken en ICT-geletterdheid. Ook werken wij aan de vorming van een kritische, onderzoekende en probleemoplossende houding en worden kinderen uitgedaagd op zoek te gaan de wereld om hen heen. Dit zijn kennis en vaardigheden die in de 21ste eeuw onmisbaar zijn!

Om hierbij aan te sluiten werken wij op onze school met de moderne methode “Blink Wereld” voor wereldoriëntatie, wetenschap en techniek. Voor de kleuters hebben wij hiervoor de methode “Wijzneus”. Daarnaast wordt “programmeren in de klas” aangeboden. De programma’s “Bomberbot (2D)”, “Beebot” en “Ozobot (3D)” worden ingezet om kinderen het programmeren in de praktijk te laten ervaren.

Leren met moderne materialen
Bovendien maakt ieder kind op onze school vanaf groep 3 gebruik van een chromebook voor de basisvaardigheden taal, rekenen, lezen. Hierdoor kunnen wij goed aansluiten op het niveau van ieder kind.

Bewegend leren
Op onze school vinden wij bewegend leren heel belangrijk voor kinderen. Bewegend leren is het fysiek bewegen in de klas tijdens of naast cognitieve leeractiviteiten. Beweging zorgt voor meer zuurstof in de hersenen waardoor er meer kennis opgenomen kan worden. Bewegen tijdens het leren heeft dus een positieve invloed op de hersenactiviteiten. Hierdoor kunnen kinderen zich beter concentreren en neemt de taakgerichtheid toe. Bovendien versterkt bewegen het zelfvertrouwen van kinderen. Voor rekenen zetten wij schoolbreed de prachtige materialen in, uit de leskisten van “Met Sprongen Vooruit”.

Wilt u kennismaken?

Bent u nieuwsgierig geworden naar de praktijk van alledag bij ons op school?
Vul dan hieronder uw contactgegevens in, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.
Of bel met 0546-567390    Meer informatie?

    Onze school doet mee aan het project Vensters Primair Onderwijs van de PO-raad. Hierin wordt alle cijfermatige informatie over scholen in één systeem verzameld, bewerkt en gevisualiseerd.

    Klik hier om naar onze pagina van Scholen op de kaart te gaan. Op deze site is er altijd een actueel overzicht van onze resultaten en kan iedereen volgen hoe de school er voor staat.