Groeien en stralen: talentontwikkeling


Groeien en stralen: talentontwikkeling

Op een mooie toekomst voor onze kinderen!

Open staan voor ontdekking, groei, zelfkennis en bovenal plezier! Deze elementen vormen samen de basis van leren, groeien en talentontwikkeling van kinderen. Op onze school spelen wij in op de van nature aanwezige nieuwsgierigheid van kinderen. Nieuwsgierigheid is de motor van het leren!

Het enkel aanleren van de basisvaardigheden rekenen, taal en lezen zal niet toereikend zijn voor een beloftevolle toekomst in een snel veranderende maatschappij. Toekomstig onderwijs vraagt om persoonsvorming, kennisontwikkeling en maatschappelijke vorming. Met een evenwicht tussen deze doelen begeleiden wij op onze school kinderen in hun ontwikkeling tot zelfstandige volwassenen die vaardig, waardig en aardig zijn, voor zichzelf en voor hun omgeving.

Daarom maken wij op onze school gebruik van de “Talenten Voeden Cirkel”, ontwikkeld door de universiteit Twente.

Welke talenten heb jij?

Nieuwsgierigheid: de motor van het leren

Waar komt de bliksem vandaan? Wat bepaalt de smaak van een appel? Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en verwonderen zich over de natuur en de wereld om hen heen. Het doel van het onderwijs op onze school is kinderen voor te bereiden op de toekomst! Maar wat heeft onze maatschappij over 20 jaar nodig?
Door op jonge leeftijd al in te spelen op deze nieuwsgierige en ontdekkende houding, bereiden wij de kinderen op onze school voor op wat de veranderende maatschappij van hen vraagt. Op onze school is er aandacht en ruimte voor kinderen voor ontdekkend en ontwerpend leren op basis van nieuwsgierigheid. Wij vinden het belangrijk de wereld de school binnen te halen. Wij creëren een stimulerende en rijke leeromgeving, waar kinderen de ruimte krijgen zich vanuit hun eigenheid en hun specifieke talenten te ontwikkelen. Met en van elkaar (levenslang) leren en ontwikkelen staat voorop, zowel voor leerkrachten als onze kinderen.

Talentenvoedencirkel en coachingsgroep

Op onze school gebruiken wij hierbij de “Talentenvoedencirkel”, ontwikkeld door de Universiteit Twente. Op deze cirkel staan de verschillende vaardigheden, motivaties, attitudes en zelfbeelden weergegeven, die van belang zijn bij het ontwikkelen van talenten bij kinderen. Dit zijn de talenten die een belangrijke bijdrage leveren aan de voorbereiding op de toekomstige maatschappij. De verschillende talenten die op de cirkel staan weergegeven, kunnen niet afzonderlijk van elkaar worden gezien. Ze grijpen op elkaar in en versterken elkaar. Met talentonderwijs ontwikkelen kinderen dus vaardigheden als creatief en kritisch denken, problemen oplossen, zelfvertrouwen, groei-mindset, samenwerken en brengen wij mooie gesprekken op gang tussen kinderen, ouders en leerkrachten. Maar het allerbelangrijkste is dat leerlingen groeien en stralen!

Hiervoor organiseren wij uitdagende talentenmiddagen voor alle kinderen, waarbij wij ook ouders betrekken. Daarnaast maken onze leerkrachten gebruik van Grej Of The Day. Grej Of The Day zijn microlessen gebaseerd op hints, feiten, nieuwsgierigheid, het maken van connecties en herhaling. De lessen kunnen gaan over mensen, plaatsen of gebeurtenissen. Het doel van GOTD is om interesse te wekken bij kinderen, hen aan te zetten tot onderzoek, de nieuwsgierigheid te prikkelen. Bovendien bieden wij op onze school coachingslessen aan voor meerbegaafde kinderen in de coachingsgroep door onze meerbegaafdheidsspecialist.

Wilt u kennismaken?

Bent u nieuwsgierig geworden naar de praktijk van alledag bij ons op school?
Vul dan hieronder uw contactgegevens in, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.
Of bel met 0546-567390    Meer informatie?

    Onze school doet mee aan het project Vensters Primair Onderwijs van de PO-raad. Hierin wordt alle cijfermatige informatie over scholen in één systeem verzameld, bewerkt en gevisualiseerd.

    Klik hier om naar onze pagina van Scholen op de kaart te gaan. Op deze site is er altijd een actueel overzicht van onze resultaten en kan iedereen volgen hoe de school er voor staat.

    Stichting Christelijk Onderwijs Twenterand eo © SCOT