Artikelen door 6uosjo

Sponsoring

Wij nemen deel aan het maatschappelijke zorgproject “Het BeterBoek” voor de kinderafdeling van het ZGT. Mede dankzij onze deelname krijgen kinderen die opgenomen of behandeld worden in het ZGT gratis Het BeterBoek van Bureau Méteau uitgereikt! Het BeterBoek Een ziekenhuisopname is voor een kind een ingrijpende gebeurtenis. Zeker voor heel jonge kinderen. Een goede voorbereiding […]

Vervangingsproblematiek op de scholen

Onderstaande tekst komt uit de brief die 14-12-2016 is verstuurd aan alle ouders/verzorgers. Ongetwijfeld heeft u de laatste maanden veel gehoord of gelezen over de Wet Werk en Zekerheid. Deze wet geldt ook voor het onderwijs en levert nogal wat problemen op. Deze wet houdt o.a. in dat een vervanger na 6 keer vervangen recht […]

Waar gewerkt wordt, ontstaan vragen, maar soms zijn er ook klachten en/of irritaties over de dagelijkse gang van zaken. De procedure is als volgt: voor vragen over de werkwijze in de groep kunt u terecht bij de groepsleerkracht. Het kan zijn dat er een groot meningsverschil is en dat de klacht niet opgelost wordt. In […]

Ouderraad Onze ouderraad bestaat uit negen personen. De ouderraad verleent medewerking aan binnen- en buitenschoolse activiteiten zoals sinterklaas, kerstfeest, schoolreizen, schoolkamp, laatste schooldag, afscheid groep acht, en andere festiviteiten. Namens het personeel zijn mevr E. Jaspers Faijer en mevr. B. H. Niphuis-Westerhof bij de ouderraadsvergaderingen aanwezig. Ouderbijdrage De penningmeester van de ouderraad beheert de financiën. […]

Op school wordt de mogelijkheid geboden om de kinderen te laten overblijven onder toezicht van overblijfouders. Hierbij wordt rekening gehouden met de waarden en normen die gelden op school en waarbij de christelijke identiteit niet uit het oog wordt verloren. De overblijftijden zijn maandag, dinsdag en donderdag van 12.00 uur tot 13.05 uur. Om 13.05 […]

Vakantieregeling schooljaar 2015-2016: – Herfstvakantie: 19 t/m 23 oktober 2015 – Kerstvakantie: 21 december 2015 t/m 1 januari 2016 – Voorjaarsvakantie: 29 februari t/m 4 maart 2016 – Pasen: 25 t/m 28 maart 2016 – Koningsdag: 22 april 2016 – Meivakantie: 25 april t/m 6 mei 2016 – Pinksteren: 16 mei 2016 – Zomervakantie: 18 […]

Morgen: Alle groepen van 8.30 – 12.00 uur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag Alle groepen van 8.30 – 12.15 uur op woensdag Middag: Groep 1 en 2: van 13.15 tot 15.15 uur op maandag en dinsdag Groep 3 en 4: van 13.15 tot 15.15 uur op maandag, dinsdag en donderdag Groept 5 t/m 8: […]

Hieronder staan de jaarverslagen van de afgelopen jaren. Deze kunt u inzien, uitprinten of downloaden. Jaarverslag 2012 – 2013 Jaarverslag 2013 – 2014 Jaarverslag 2014 – 2015

Stichting Christelijk Onderwijs Twenterand eo © SCOT | Ontwerp: Studio Buskruit | Realisatie: E-Consultmedia