Elk kind zijn aandacht


Elk kind zijn aandacht

Onze leerlingen wonen in het mooie dorp De Pollen of in het natuurlijke buitengebied rond het dorp. Op onze school krijgen elk jaar gemiddeld 60 leerlingen les. We hebben op onze school 4 lesgroepen gemaakt. Dit betekent dat onze groepen veel kleiner zijn dan de gemiddelde groepsgrootte van de scholen in Nederland. Door de kleine groepen kunnen we de leerlingen de aandacht bieden die ze verdienen.

De leerlingen van onze school hebben verschillende achtergronden en interesses. De leerkrachten proberen aansluiting te vinden bij de mogelijkheden van de leerlingen. De leerresultaten van de leerlingen worden vastgelegd in een overzichtelijk digitaal platvorm dat “Leeruniek” heet. Ook het sociaal welbevinden wordt goed in de gaten gehouden en vastgelegd. De communicatie met ouders over het leerresultaten en het sociaal welbevinden vinden wij als schoolteam erg belangrijk. De expertise van onze zorgcoördinator die ook gedragswetenschapper is, wordt ingeroepen wanneer er zorg is over een leerling. Natuurlijk worden ouders altijd betrokken bij extra onderzoeken of extra handelingsplannen. Met de ondersteuning van de ouders kunnen wij het beste onderwijs bieden.

Wilt u kennismaken?

Bent u nieuwsgierig geworden naar de praktijk van alledag bij ons op school?
Vul dan uw contactgegevens in, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.    Meer informatie?

    Onze school doet mee aan het project Vensters Primair Onderwijs van de PO-raad. Hierin wordt alle cijfermatige informatie over scholen in één systeem verzameld, bewerkt en gevisualiseerd.

    Klik hier om naar onze pagina van Scholen op de kaart te gaan. Op deze site is er altijd een actueel overzicht van onze resultaten en kan iedereen volgen hoe de school er voor staat.