Artikelen door 6uosjo

Sponsoring

Wij nemen deel aan het maatschappelijke zorgproject “Het BeterBoek” voor de kinderafdeling van het ZGT. Mede dankzij onze deelname krijgen kinderen die opgenomen of behandeld worden in het ZGT gratis Het BeterBoek van Bureau Méteau uitgereikt! Het BeterBoek Een ziekenhuisopname is voor een kind een ingrijpende gebeurtenis. Zeker voor heel jonge kinderen. Een goede voorbereiding […]

Klachtenregeling

Waar gewerkt wordt, ontstaan vragen, maar soms zijn er ook klachten of irritaties over de dagelijkse gang van zaken. De procedure is als volgt: voor vragen over de werkwijze in de groep kunt u terecht bij de groepsleerkracht. Het kan zijn dat er een groot meningsverschil is en dat de klacht niet opgelost wordt. In […]

Buitenschoolse opvang

Voor buitenschoolse opvang heeft het bestuur een contract gesloten met Kinderopvang ‘De Hooiberg’, tegenover de school. Op de volgende tijden verzorgt KOV de Hooiberg deze buitenschoolse opvang: ‘s morgens van 7.00 uur tot 8.30 uur ‘s middag 15.15 uur tot 19.00 uur Voor plaatsing en kosten kunt u meer informatie krijgen op www.kov-dehooiberg.nl In enkele uitzonderingsgevallen […]

Vakanties

Vakantie’s schooljaar 2016-2017: – Herfstvakantie: 17 t/m 21 oktober 2016 – Kerstvakantie: 26 december 2016 t/m 6 januari 2017 – Voorjaarsvakantie: 20 februari t/m 24 februari 2017 – Pasen: 14 april t/m 17 april 2017 – Meivakantie: 24 april t/m 5 mei 2017 – Zomervakantie: 24 juli t/m 1 september 2017 Andere vrije dagen, zoals bijvoorbeeld studiedagen, […]

Schooltijden

  CBS De Pölle heeft een 5-gelijke-dagen-rooster. Dat wil zeggen dat de kinderen elke dag op hetzelfde moment beginnen en elke dag op hetzelfde moment eindigen. De algemene schooltijden zijn: Maandag t/m vrijdag  8.30 uur – 14.15 uur. De enige uitzondering hierop is de woensdag in unit 1, deze kinderen hebben woensdag om 12 uur vrij. […]

Jaarverslag MR

Hier vindt u het jaarverslag van het afgelopen jaar. Deze kunt u inzien, uitprinten of downloaden. Jaarverslag Medezeggenschapsraad C.B.S. de Polle: schooljaar 2017-2018 Afgelopen schooljaar hebben de leden van de MR zich laten informeren over, en hebben zij input geleverd op, het onderwijsbeleid van de school. MR leden schooljaar 2016-2017 · Rob Scherphof (voorzitter) · Ineke […]

Agenda MR

Na de eerste vergadering wordt de agenda van de MR op deze webpagina geplaatst.

De Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) van CBC De Pölle bestaat uit 2 ouders en 2 personeelsleden. De directeur is adviserend lid. De taken en bevoegdheden van deze raad liggen vast in het Medezeggenschapsreglement, dat op school voor alle ouders ter inzage ligt. De schoolgids wordt ieder jaar, na instemming van de MR vastgesteld. De taak van de […]

Het Bestuur

Het bestuur De Pölle is onderdeel van de Stichting Christelijk Onderwijs Twenterand e.o.. De Stichting handelt volgens de Statuten, die notarieel zijn vastgelegd. Het bestuur van de Stichting wordt uitgevoerd door de leden van het College van Bestuur. Het College van Bestuur bestaat uit de heren J. Schoonderbeek en J. Wolterink. Bestuursbureau Bezoekadres: Schoolstraat 5 […]

Stichting Christelijk Onderwijs Twenterand eo © SCOT | Ontwerp: Studio Buskruit | Realisatie: E-Consultmedia