Op CBS De Pölle gaan we uit van verschillen bij kinderen. We weten dat elk kind anders is, anders leert en zich anders ontwikkelt. Wij weten ook dat kinderen beter leren door te doen en plezier moeten beleven aan het naar school gaan.  Wij vinden het belangrijk dat leerlingen vaardigheden ontwikkelingen die hen helpen om keuzes te maken. Deze vaardigheden zorgen ervoor dat de leerlingen hun talenten kunnen ontwikkelen. Voor het aanleren van de vaardigheden gebruiken wij nieuwste lesmethodes. De ochtend van elke schooldag wordt gebruikt om de vaardigheden te ontwikkelen, te trainen en te onderhouden. De middagen worden gebruikt om de vaardigheden toe te passen tijdens het zaakvakonderwijs. Het zaakonderwijs (wereldoriëntatie) wordt thematisch aangeboden. De thema’s worden afgesloten met een presentatie.

Stichting Christelijk Onderwijs Twenterand eo © SCOT | Ontwerp: Studio Buskruit | Realisatie: E-Consultmedia