Eigenaarschap


Eigenaarschap

‘Je merkt als ouder dat je kind erg gestimuleerd en gecoacht wordt, om zelfstandig te werken en eigen keuzes te maken.’

Eén van de kenmerken van een daltonschool is het nemen van verantwoordelijkheid voor het eigen handelen. Wanneer leerlingen zelf keuzes mogen maken, raken ze intrinsiek gemotiveerd en kan hun ontwikkeling zo optimaal mogelijk verlopen. Leerlingen worden mede-eigenaar van hun eigen leren en ontwikkeling door te werken vanuit leerlijnen en doelen. 

We willen dat leerlingen voor zichzelf leren, zodat ze een houding ontwikkelen, waarmee ze de rest van hun leven ook blijven leren en groeien. Hiermee hangt nauw samen dat leerlingen zichzelf gaan sturen, zelf initiatief nemen, zichzelf kunnen motiveren en zelfkennis ontwikkelen = mede-eigenaar van je eigen ontwikkeling/leerproces worden! Een mogelijkheid om deze vaardigheden en houding te ontwikkelen is, om de leerlingen inzicht te geven in de te behalen doelen met behulp van een leerlijn.
Leerlingen mogen eigen keuzes maken door o.a. het kiezen van een eigen werkplek, het zelf indelen van de tijd, n.a.v. een vooraftoets wel of geen instructie volgen en het werken aan eigen leerdoelen.

Op ‘De Maten’ wordt gewerkt met een digitaal portfolio. Het portfolio vergroot o.a. het zelfvertrouwen en de motivatie van de leerlingen. Het portfolio bestaat uit de volgende onderdelen: Mijn portfolio, Dit ben ik, Dit kan ik, Mijn daltonkwaliteiten, Mijn beoordelingen en Dit wil ik.

Het portfolio is de basis voor de gesprekken waarbij de leerling, de leerkracht(en) en de ouder(s) aanwezig zijn.

Wilt u kennismaken?

Bent u nieuwsgierig geworden naar de praktijk van alledag bij ons op school?
Vul dan uw contactgegevens in, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.    Meer informatie?

    Onze school doet mee aan het project Vensters Primair Onderwijs van de PO-raad. Hierin wordt alle cijfermatige informatie over scholen in één systeem verzameld, bewerkt en gevisualiseerd.

    Klik hier om naar onze pagina van Scholen op de kaart te gaan. Op deze site is er altijd een actueel overzicht van onze resultaten en kan iedereen volgen hoe de school er voor staat.