Pedagogisch klimaat


Pedagogisch klimaat

‘We gaan op een respectvolle manier met elkaar om en zijn trots op ons goede pedagogische klimaat.’

Dat we een goed pedagogisch klimaat hebben op ‘De Maten’ krijgen we ook regelmatig te horen van externen die de school bezoeken.
De mooie en goede samenwerking is zichtbaar in de hele school. Opvallend is dat leerlingen, ouder(s) en leerkrachten op een respectvolle manier met elkaar omgaan.
In de groepen wordt gewerkt aan een goede klassensfeer, niet alleen omdat dat van invloed is op de vorderingen, maar ook omdat we het goed omgaan met elkaar van groot belang vinden.

In onze visie vinden we dat leerlingen en leerkrachten aangesproken moeten worden op de zorg en respect voor alle aanwezigen en hun bezittingen in onze school.
Vanuit vertrouwen, eerlijkheid, vergeven, respect, veiligheid en geborgenheid werken we aan een optimale ontwikkeling van alle leerlingen, binnen een goed pedagogisch klimaat, waarbij we rekening houden met verschillen en zoveel mogelijk aansluiten bij hun talenten.
Leerlingen, ouder(s) en leerkrachten hebben elkaar nodig om het beste uit de leerlingen te halen.

Dit geven wij vorm d.m.v. onze KlasseKids regels. Dit zijn 5 eenvoudige gedragsregels die als doel hebben een bijdrage te leveren aan het functioneren van de schoolgemeenschap, zodat deze gericht is op het creëren van een goede, solidaire en veilige sfeer.

We hanteren de volgende 5 ‘KlasseKids’ regels:

 1. KlasseKids vertrouwen elkaar
 2. KlasseKids helpen elkaar
 3. KlasseKids zijn gelijkwaardig
 4. KlasseKids hebben plezier
 5. KlasseKids werken aan groei en succes

Wilt u kennismaken?

Bent u nieuwsgierig geworden naar de praktijk van alledag bij ons op school?
Vul dan uw contactgegevens in, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.  Meer informatie?

  Onze school doet mee aan het project Vensters Primair Onderwijs van de PO-raad. Hierin wordt alle cijfermatige informatie over scholen in één systeem verzameld, bewerkt en gevisualiseerd.

  Klik hier om naar onze pagina van Scholen op de kaart te gaan. Op deze site is er altijd een actueel overzicht van onze resultaten en kan iedereen volgen hoe de school er voor staat.