Daltononderwijs


Daltononderwijs

‘We werken vanuit vertrouwen aan het verantwoordelijkheidsgevoel, zodat leerlingen eigenaar worden van hun eigen leerproces.’

Onze doelstellingen van het onderwijs gaan verder dan de overdracht van kennis en kunde. ‘De Maten’ staat voor een bredere opvatting van de onderwijskundige taak. Deze willen we vanuit de daltonvisie nog verder vormgeven. Helen Parkhurst, de oprichtster van het Daltononderwijs, heeft ons dit duidelijk gemaakt door de vijf kernwaarden: verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerken, reflectie en effectiviteit.
Daltononderwijs is volgens haar geen ‘methode of manier’, maar een wijze van omgaan met elkaar.
Het team van ‘De Maten’ is trots op hun daltononderwijs en we willen u graag informeren over de vorm/inhoud van ons onderwijs.

Verantwoordelijkheid
Leerlingen hebben ruimte nodig om zich te kunnen ontplooien binnen bepaalde grenzen en afspraken; vrijheid in gebondenheid. Alle leerlingen zullen in dit proces van vrijheid in gebondenheid op een individuele manier worden begeleid. Het principe vrijheid in gebondenheid krijgt zo voor iedere leerling inhoud en zal uitgroeien tot een verantwoordelijkheidsgevoel voor het eigen functioneren.

De leerling:

Zelfstandigheid
Zelfstandigheid houdt in zelfwerkzaamheid. Leerlingen willen graag actief, zelf ontdekkend bezig zijn. Het is een bekend verschijnsel, dat alles wat iemand zelf ontdekt heeft of heeft uitgezocht, beter onthouden wordt dan wanneer het is voorgezegd of uitgelegd door leerkrachten.

De leerling:

Samenwerken
Op het gebied van samenwerken maken wij het volgende onderscheid:
Samenwerken uit het oogpunt van sociale vorming. Respect voor elkaar is erg belangrijk. We leren leerlingen om met iedereen te kunnen samenwerken.
Samenwerken in didactisch opzicht. Hieronder verstaan we dat leerlingen elkaar helpen bij het verwerken van de leerstof. Leerlingen bieden elkaar indien nodig een helpende hand.

De leerling:

Reflectie
Reflectie betekent dat je na moet denken over het eigen handelen met als doel om minder ontwikkelende punten te verbeteren en de goed ontwikkelde punten beter naar voren te laten komen.

De leerling:

Effectiviteit
Ons daltononderwijs is gericht op een effectieve inzet van tijd, menskracht en middelen. Het belangrijkste onderdeel om dit te bereiken is de taak. Een taak op maat houdt de leerling doelmatig en functioneel bezig met zijn ontwikkeling. De leerkracht richt de omgeving goed in, maakt gebruik van doelgerichte instructie en biedt de leerstof gedifferentieerd aan. De leerresultaten worden daarbij goed in het oog gehouden en regelmatig geanalyseerd.

De leerling:

Wilt u kennismaken?

Bent u nieuwsgierig geworden naar de praktijk van alledag bij ons op school?
Vul dan uw contactgegevens in, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.    Meer informatie?

    Onze school doet mee aan het project Vensters Primair Onderwijs van de PO-raad. Hierin wordt alle cijfermatige informatie over scholen in één systeem verzameld, bewerkt en gevisualiseerd.

    Klik hier om naar onze pagina van Scholen op de kaart te gaan. Op deze site is er altijd een actueel overzicht van onze resultaten en kan iedereen volgen hoe de school er voor staat.