Schoolfruit

Vanaf woensdag 15 november doet onze school mee aan het EU-Schoolfruitprogramma dat de nadruk legt op het dagelijks eten van voldoende groenten en fruit. De kern van het EU-Schoolfruit en groenteprogramma is het gezamenlijk eten van groenten en fruit in de klas. Op dinsdag, woensdag en donderdag krijgen de kinderen twintig weken lang (t/m 20 april) een portie groente en/of fruit via school, die ze dan met elkaar vlak voor de ochtendpauze in de klas opeten. Als fruit kan dat een appel, peer, banaan, mandarijn, kiwi, een schaaltje aardbeien of druiven zijn. Bij groente kunt u denken aan een handvol cherrytomaatjes, een stuk komkommer, maar een wortel of een paprika kan natuurlijk ook. Variatie is niet alleen leuk en lekker, maar is ook goed voor de smaakontwikkeling van uw kind. U hoeft op deze dagen dus geen eten voor in de ochtendpauze mee te geven, alleen een beker drinken. Als school vinden wij het belangrijk dat kinderen gezond leren eten, zodat zij – nu en later als ze groot zijn – een gezond leven leiden. Het gezamenlijk in de klas fruit en groente eten is een effectieve en voor de kinderen vooral een gezellige en leuke manier om ze daarbij te helpen. U kunt hier ook bij helpen door op de maandag en dinsdag ook fruit en/of groente mee te geven voor in de ochtendpauze in plaats van koekjes of iets dergelijks. Wilt u er ook voor zorgen dat wat in de lunchtrommels gaat ook gezond is? Voor meer informatie kunt u terecht op de website www.euschoolfruit.nl.

Gesprekkencyclus

In de maanden februari/maart wordt u in de gelegenheid gesteld om samen met de leerkracht en uw kind in gesprek te gaan.

Met de gesprekken beogen wij een wederzijdse betrokkenheid op het onderwijs aan uw kind.

De ervaringen van u, uw kind en de leerkracht vormen samen de uitgangpunten voor het gesprek. Om het gesprek op elkaar af te stemmen willen wij u vragen om de vragenlijst, die bij de uitnodiging wordt meegestuurd, door te nemen en voor uzelf gesprekspunten te noteren.

Mede door de gesprekken op deze manier te voeren geven wij input aan onze vijf dalton kernwaarden.

We vinden dat samenwerking en een gedeelde verantwoordelijkheid tussen ouders, leerkracht en kind  onlosmakelijk is verbonden met goed onderwijs.

U bent immers de ervaringsdeskundige met betrekking tot uw kind. Uw ervaringen en die van uw kind kunnen zeer nuttig zijn voor ons als leerkracht om onze aanpak nog beter af te stemmen op wat uw kind nodig heeft. Wij zijn ons ervan bewust dat de ouder en de school ieder een eigen verantwoordelijkheid heeft als het gaat om opvoeding en/of onderwijs en daarmee samenhangende grenzen.

Vanzelfsprekend vinden wij dat de stem van het kind gehoord moet worden. We willen de kinderen voorbereiden op de toekomst. Een toekomst die o.a. vaardigheden als samenwerken, overleggen, reflecteren en evalueren, probleemoplossend vermogen en analyseren van situaties vraagt.

Mede door onze vorm van Daltononderwijs en de invulling van onze gesprekkencyclus geven wij kinderen de mogelijkheid om aspecten uit de vaardigheden voor de 21e eeuw te oefenen.

Fancy Fair ‘After Summerfestival’

Op vrijdag 29 september a.s. is er op het schoolplein van De Maten een gezellig ‘After Summerfestival’, voor ouders, familie, kinderen en buren, van 16.30 tot 19.30 uur. De Oudercommissie van onze school heeft allerlei leuke activiteiten georganiseerd en alle leerlingen van ‘De Maten’ hebben mooie dingen gemaakt om te verkopen. Ook wordt er gezorgd voor gezellige muziek, wat lekkers te eten en te drinken. De Hammer middenstand sponsort het rad van fortuin, waarbij mooie prijzen zijn te winnen. De leerlingen gaan prachtige knutselwerkjes maken en elke groep maakt ook wat lekkers voor de verkoop. De leerlingen van ‘De Maten’ kunnen hun talenten laten zien op dit ‘After Summerfestival’ en zullen verschillende optredens verzorgen. Wij hopen natuurlijk op véél publiek en een groot applaus voor onze talentvolle leerlingen.

Met dit ‘After Summerfestival’ willen wij graag geld inzamelen voor de inrichting van onze ontdektuin zodat de kinderen spelenderwijs leren en genieten van de natuur. En bijv. kunnen spelen met wateren en zand in de modderkeuken en over een blote voetenpad kunnen lopen. Ook willen we graag materialen aanschaffen om kleine dieren te bekijken, een moestuin in te richten en te onderhouden, bloemen te zaaien om vlinders, insecten en vogels te lokken. Dan valt er voor de kinderen veel te ontdekken in de natuur, dicht bij onze school. Een plek om buiten te kunnen spelen en te leren! Vanaf maandag 18 september tot 29 september houden we ook een lege flessenactie voor de ontdektuin. De lege flessen kunnen aan het begin van de iedere dag worden ingezameld op school.

Ouderpanel

Op dinsdagavond 4 april 2017 is er weer een ouderpanel geweest op school. Met een aantal ouders is gesproken over verschillende onderwerpen die op school aan de orde zijn. De veiligheid op en rond de parkeerplaats wordt besproken. Auto’s moeten eigenlijk achteruit parkeren omdat ze dan bij het wegrijden zicht hebben op de mogelijke fietsers en voetgangers. De inzet van fietsmanagers is een goede actie. Ouders en kinderen weten nu dat ze af moeten stappen wanneer ze de parkeerplaats verlaten. Ouders ontvangen voldoende informatie . Iedere week het ‘Infomaatje’, jaarlijks de schoolgids en de informatiefolder, de website en regelmatig berichten van de groep op Klasbord. De informatiefolder die aan het begin van het schooljaar meegegeven wordt met de informatie over het reilen en zeilen in de groep is erg zinvol; ook gedurende het schooljaar kun je als ouders even teruglezen hoe er gewerkt wordt in een bepaalde groep. Wel gaven de ouders als tip om misschien wel een informatieavond te organiseren voor groep 3 omdat leerlingen dan van spelend leren overgaan naar het leren lezen en rekenen. Dat is toch anders en interessant om te weten hoe het lezen en rekenen aangeleerd wordt. De gesprekkencyclus wordt als positief ervaren. Het is voor de leerling, de ouder en de leerkracht duidelijk wat de afspraken en aandachtspunten voor de komende tijd zijn. Het continurooster wordt als zeer prettig ervaren. De kinderen ervaren het eten op school ook als prettig. Voor de een is het kwartier lunchpauze te kort en de ander heeft daar voldoende aan. We stralen als school orde en discipline uit (ook tijdens buitenschoolse activiteiten) en ouders geven aan dat ze dat fijn vinden. Het was fijn om met elkaar in gesprek te zijn over het reilen en zeilen op ‘De Maten’. De ouders die deelgenomen hebben aan het ouderpanel bedanken we hartelijk!

Open huis

‘De Maten’ is een Dalton Basisschool waar kinderen in een veilige omgeving hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen. We geven de mogelijkheid om deze talenten uit te bouwen en leggen een goede basis voor hun verdere ontwikkeling. De Maten biedt een veilige en zorgzame leeromgeving. Het kind staat centraal binnen ons onderwijs. Er is ruimte en aandacht voor elk kind, want ieder kind is uniek, daarbij hoort uniek onderwijs!

Zoekt u een school waar uw kind:
– zich veilig voelt
– goed onderwijs krijgt, passend bij zijn/haar niveau
– met plezier naar toe gaat
– vertrouwen krijgt
– zich verantwoordelijk voelt voor zichzelf en de ander
– de mogelijkheid heeft om samen te werken
– actief, zelf ontdekkend bezig kan zijn
– met respect behandeld wordt
– met gemotiveerde leerkrachten werkt
– zich creatief en sportief kan ontwikkelen

 

Gesprekkencyclus

Deze maand wordt u opnieuw in de gelegenheid gesteld om samen met de leerkracht en uw kind (vanaf groep 3) in gesprek te gaan.

Met de gesprekken beogen wij een wederzijdse betrokkenheid op het onderwijs aan uw kind.

De ervaringen van u, uw kind en de leerkracht vormen samen de uitgangpunten voor het gesprek. Om het gesprek op elkaar af te stemmen willen wij u vragen om de vragenlijst, die bij de uitnodiging wordt meegestuurd, door te nemen en voor uzelf gesprekspunten te noteren.

Mede door de gesprekken op deze manier te voeren geven wij input aan onze vijf dalton kernwaarden.

We vinden dat samenwerking en een gedeelde verantwoordelijkheid tussen ouders, leerkracht en kind  onlosmakelijk is verbonden met goed onderwijs.

U bent immers de ervaringsdeskundige met betrekking tot uw kind. Uw ervaringen en die van uw kind kunnen zeer nuttig zijn voor ons als leerkracht om onze aanpak nog beter af te stemmen op wat uw kind nodig heeft. Wij zijn ons ervan bewust dat de ouder en de school ieder een eigen verantwoordelijkheid heeft als het gaat om opvoeding en/of onderwijs en daarmee samenhangende grenzen.

Vanzelfsprekend vinden wij dat de stem van het kind gehoord moet worden. We willen de kinderen voorbereiden op de toekomst. Een toekomst die o.a. vaardigheden als samenwerken, overleggen, reflecteren en evalueren, probleemoplossend vermogen en analyseren van situaties vraagt.

Mede door onze vorm van Daltononderwijs en de invulling van onze gesprekkencyclus geven wij kinderen de mogelijkheid om aspecten uit de vaardigheden voor de 21e eeuw te oefenen.

 

Advent

In de Adventsweken leven we toe naar Kerst, de geboorte van Jezus. Advent is een tijd van verwachten, van het uitzien naar het Licht dat gaat komen. Dit wordt gesymboliseerd door het aansteken van de kaarsen. Het thema van deze adventsweken is dan ook: Licht in de nacht; er gebeuren zoveel nare dingen om ons heen, het lijkt soms zo donker om ons heen! We mogen dan weten dat God naar ons omziet, Hij is ons niet vergeten.

Advent Advent zet een deur op een kier.
Wanneer je goed kijkt en er echt in gelooft,
dan glanst in je ogen een licht dat niet dooft.

Kerstwandeling

Op donderdagavond 22 december organiseren we een kerstwandeling, waarin verschillende scenes van het kerstverhaal uitgebeeld zullen worden.
U kunt starten met de wandeling tussen 17:30 uur en 19:10 uur. Elke 5 minuten worden er enkele gezinnen naar binnen geroepen. U wordt binnen van harte welkom geheten in een lokaal en krijgt informatie over de kerstwandeling, zodat u vervolgens kunt beginnen met de wandeling.

De groepen 1,2 en 3 maken voor de kerstwandeling een lampion, zodat zij een lichtje mee kunnen nemen. Zou u voor uw kind een lampionstok (graag voorzien van naam) mee kunnen geven?

Subsidie KWTO

Onze school heeft subsidie gekregen van KWTO, Kenniscentrum Wetenschap & Technologie Oost. KWTO stimuleert scholen aan de slag te gaan met wetenschap en techniek.

Op ‘De Maten’ zijn we hier al mee bezig o.a. tijdens de lessen Natuniek en door het werken met de Zwaluwstaarten techniekbakken. In de bovenbouw zijn enkele leerlingen actief met Mindstorms, een combinatie van techniek, het bouwen van een legowerkstuk, wetenschap en het programmeren van de legowerkstukken via de computer.
Dankzij KWTO kunnen we ons hierin verder ontwikkelen.
Alle leerkrachten op onze Christelijke Daltonbasisschool hebben een cursus gevolgd voor Wetenschap en Techniek.

Met de premie die onze school heeft gekregen, hebben we een tweetal Bee-Bots aangeschaft (inclusief bijbehorende matten) en twee iPads om deze Bee-bots mee aan te kunnen sturen. Met de Bee-Bot leren jonge kinderen de beginselen van het programmeren en wordt het logisch denken gestimuleerd. Ze kunnen de Bee-Bot laten bewegen met behulp van de knoppen bovenop de Bee-Bot. Opdrachten geven aan de Bee-bot draagt bij aan het oefenen in logisch denken en aan probleemoplossende vaardigheden. De leerlingen maken een plan, testen, evalueren en wijzigen het programma waar nodig.

Zoals gezegd kan de Bee-bot ook aangestuurd worden met behulp van een iPad. Zo zetten de kinderen een volgende stap in het leren programmeren. Eigenlijk is dit waar de wetenschap en techniek voor staat: Wat jij erin zet dat voert de robot/i-Pad/computer uit. Door dit te ervaren, beleven en ervan te genieten leren de kinderen dat zij de regie in dit geheel hebben.

Stichting Christelijk Onderwijs Twenterand eo © SCOT | Ontwerp: Studio Buskruit | Realisatie: E-Consultmedia