Artikelen door 6uosjo

Sponsoring

Wij nemen deel aan het maatschappelijke zorgproject “Het BeterBoek” voor de kinderafdeling van het ZGT. Mede dankzij onze deelname krijgen kinderen die opgenomen of behandeld worden in het ZGT gratis Het BeterBoek van Bureau Méteau uitgereikt! Het BeterBoek Een ziekenhuisopname is voor een kind een ingrijpende gebeurtenis. Zeker voor heel jonge kinderen. Een goede voorbereiding […]

Vervangingsproblematiek op de scholen

Onderstaande tekst komt uit de brief die 14-12-2016 is verstuurd aan alle ouders/verzorgers. Ongetwijfeld heeft u de laatste maanden veel gehoord of gelezen over de Wet Werk en Zekerheid. Deze wet geldt ook voor het onderwijs en levert nogal wat problemen op. Deze wet houdt o.a. in dat een vervanger na 6 keer vervangen recht […]

Reformatiedienst Klik hier om de hele reformatiedienst te bekijken Driehoeksgesprekken – Leraar 24 Op de Christelijke Dalton Basisschool ‘De Maten’ worden leerlingen actief betrokken bij hun eigen leerproces. Daarom vinden er enkele keren per jaar driehoeksgesprekken plaats tussen ouders, leraren én leerlingen. De leerling geeft zelf bij de leerkracht en de ouders aan wat er […]

Het lees-, taal- en rekenonderwijs neemt op ‘De Maten’ een belangrijke plaats in. We gaan met onze methoden overwegend uit van een korte klassikale instructie, gevolgd door zelfwerkzaamheid. De leerkracht begeleidt kinderen aan de instructietafel en loopt regelmatig een hulpronde door de klas. Lezen en taal Vanaf groep 4 tot en met groep 8 wordt […]

Het lees-, taal- en rekenonderwijs neemt op ‘De Maten’ een belangrijke plaats in. We gaan met onze methoden overwegend uit van een korte klassikale instructie, gevolgd door zelfwerkzaamheid. De leerkracht begeleidt kinderen aan de instructietafel en loopt regelmatig een hulpronde door de klas. Lezen en taal Vanaf groep 4 tot en met groep 8 wordt […]

Het lees-, taal- en rekenonderwijs neemt op ‘De Maten’ een belangrijke plaats in. We gaan met onze methoden overwegend uit van een korte klassikale instructie, gevolgd door zelfwerkzaamheid. De leerkracht begeleidt kinderen aan de instructietafel en loopt regelmatig een hulpronde door de klas. Lezen en taal In groep 3 neemt het leren lezen een centrale […]

In de onderbouwgroepen 1 en 2 leren de kleuters voornamelijk spelenderwijs. Zo leren zij de wereld ontdekken en dragen zo bij aan hun eigen ontwikkelingsproces. Het onderwijs moet zo worden ingericht, dat mogelijk alle kinderen (met hun eigen aanleg en vaardigheden) zich ononderbroken kunnen ontwikkelen. De leraar volgt dit proces en biedt ook uitdagend ontwikkelingsmateriaal […]

Lezen stopt nooit! Goed voorbereidend leesonderwijs doet er toe! In groep 1 en 2 wordt veel aandacht besteed aan de taalvaardigheid van de kinderen door veel voor te lezen en met kinderen te praten over boeken. Hierdoor wordt het leesbegrip versterkt en worden mondelinge taalvaardigheden verbeterd. Voor de ontwikkeling van het lezen is plezier beleven […]

Lezingen Ook bij ‘Loes loket Twenterand’ is de zomer achter de rug. Er staan weer een tweetal mooie inspirerende en interessante lezingen gepland. De aanmeldingen zijn begonnen. Dinsdag 18 september is er de avond van ‘Gevoelige hoogbegaafde kinderen, hoe hier mee om te gaan als onderwijs en ouders?’. Deze avond wordt verzorgd door Rineke Derksen […]

Sinds mei 2012 mag ‘De Maten zich ‘Member of Dalton International’ noemen. Hiervoor hebben we het bijbehorende certificaat ontvangen. Roel Röhner, president van Dalton International, zei over De Maten: „Een dergelijke parel siert onze kroon”. Het bestuur van Dalton International heeft een bezoek gebracht aan De Maten. Daarbij zijn de bezoekers onder de indruk geraakt […]

Stichting Christelijk Onderwijs Twenterand eo © SCOT | Ontwerp: Studio Buskruit | Realisatie: E-Consultmedia