Artikelen door 6uosjo

Vervangingsproblematiek op de scholen

Onderstaande tekst komt uit de brief die 14-12-2016 is verstuurd aan alle ouders/verzorgers. Ongetwijfeld heeft u de laatste maanden veel gehoord of gelezen over de Wet Werk en Zekerheid. Deze wet geldt ook voor het onderwijs en levert nogal wat problemen op. Deze wet houdt o.a. in dat een vervanger na 6 keer vervangen recht […]

Reformatiedienst Klik hier om de hele reformatiedienst te bekijken Driehoeksgesprekken – Leraar 24 Op de Christelijke Dalton Basisschool ‘De Maten’ worden leerlingen actief betrokken bij hun eigen leerproces. Daarom vinden er enkele keren per jaar driehoeksgesprekken plaats tussen ouders, leraren én leerlingen. De leerling geeft zelf bij de leerkracht en de ouders aan wat er […]

Het lees-, taal- en rekenonderwijs neemt op ‘De Maten’ een belangrijke plaats in. We gaan met onze methoden overwegend uit van een korte klassikale instructie, gevolgd door zelfwerkzaamheid. De leerkracht begeleidt kinderen aan de instructietafel en loopt regelmatig een hulpronde door de klas. Lezen en taal Vanaf groep 4 tot en met groep 8 wordt […]

Het lees-, taal- en rekenonderwijs neemt op ‘De Maten’ een belangrijke plaats in. We gaan met onze methoden overwegend uit van een korte klassikale instructie, gevolgd door zelfwerkzaamheid. De leerkracht begeleidt kinderen aan de instructietafel en loopt regelmatig een hulpronde door de klas. Lezen en taal Vanaf groep 4 tot en met groep 8 wordt […]

Het lees-, taal- en rekenonderwijs neemt op ‘De Maten’ een belangrijke plaats in. We gaan met onze methoden overwegend uit van een korte klassikale instructie, gevolgd door zelfwerkzaamheid. De leerkracht begeleidt kinderen aan de instructietafel en loopt regelmatig een hulpronde door de klas. Lezen en taal In groep 3 neemt het leren lezen een centrale […]

In de onderbouwgroepen 1 en 2 leren de kleuters voornamelijk spelenderwijs. Zo leren zij de wereld ontdekken en dragen zo bij aan hun eigen ontwikkelingsproces. Het onderwijs moet zo worden ingericht, dat mogelijk alle kinderen (met hun eigen aanleg en vaardigheden) zich ononderbroken kunnen ontwikkelen. De leraar volgt dit proces en biedt ook uitdagend ontwikkelingsmateriaal […]

Lezen stopt nooit! Goed voorbereidend leesonderwijs doet er toe! In groep 1 en 2 wordt veel aandacht besteed aan de taalvaardigheid van de kinderen door veel voor te lezen en met kinderen te praten over boeken. Hierdoor wordt het leesbegrip versterkt en worden mondelinge taalvaardigheden verbeterd. Voor de ontwikkeling van het lezen is plezier beleven […]

Bijeenkomsten voor ouders Elke ouder en mede opvoeder vindt opvoeden wel eens lastig. Dat is de reden waarom er in gemeente Twenterand regelmatig bijeenkomsten, lezingen cursussen etc. worden georganiseerd. Je krijgt dan de kans om je als ouder en mede opvoeder te laten informeren en inspireren in je rol als ouder en mede opvoeder. Ook […]

Sinds mei 2012 mag ‘De Maten zich ‘Member of Dalton International’ noemen. Hiervoor hebben we het bijbehorende certificaat ontvangen. Roel Röhner, president van Dalton International, zei over De Maten: „Een dergelijke parel siert onze kroon”. Het bestuur van Dalton International heeft een bezoek gebracht aan De Maten. Daarbij zijn de bezoekers onder de indruk geraakt […]

De Maten werkt planmatig aan de daltonontwikkeling en beschrijft dit in een daltonbeleidsplan. Verantwoordelijkheden voor het daltononderwijs liggen in het team van leerKRACHTEN. De Maten borgt de daltonkernwaarden door middel van planmatige zelfevaluatie, reflectie en visitatie. Wij zijn als daltonschool een lerende organisatie die zich permanent schoolt, experimenteert en reflecteert op onze praktijk passend binnen onze […]

Stichting Christelijk Onderwijs Twenterand eo © SCOT | Ontwerp: Studio Buskruit | Realisatie: E-Consultmedia