Ouderpanel

Op dinsdagavond 4 april 2017 is er weer een ouderpanel geweest op school. Met een aantal ouders is gesproken over verschillende onderwerpen die op school aan de orde zijn. De veiligheid op en rond de parkeerplaats wordt besproken. Auto’s moeten eigenlijk achteruit parkeren omdat ze dan bij het wegrijden zicht hebben op de mogelijke fietsers en voetgangers. De inzet van fietsmanagers is een goede actie. Ouders en kinderen weten nu dat ze af moeten stappen wanneer ze de parkeerplaats verlaten. Ouders ontvangen voldoende informatie . Iedere week het ‘Infomaatje’, jaarlijks de schoolgids en de informatiefolder, de website en regelmatig berichten van de groep op Klasbord. De informatiefolder die aan het begin van het schooljaar meegegeven wordt met de informatie over het reilen en zeilen in de groep is erg zinvol; ook gedurende het schooljaar kun je als ouders even teruglezen hoe er gewerkt wordt in een bepaalde groep. Wel gaven de ouders als tip om misschien wel een informatieavond te organiseren voor groep 3 omdat leerlingen dan van spelend leren overgaan naar het leren lezen en rekenen. Dat is toch anders en interessant om te weten hoe het lezen en rekenen aangeleerd wordt. De gesprekkencyclus wordt als positief ervaren. Het is voor de leerling, de ouder en de leerkracht duidelijk wat de afspraken en aandachtspunten voor de komende tijd zijn. Het continurooster wordt als zeer prettig ervaren. De kinderen ervaren het eten op school ook als prettig. Voor de een is het kwartier lunchpauze te kort en de ander heeft daar voldoende aan. We stralen als school orde en discipline uit (ook tijdens buitenschoolse activiteiten) en ouders geven aan dat ze dat fijn vinden. Het was fijn om met elkaar in gesprek te zijn over het reilen en zeilen op ‘De Maten’. De ouders die deelgenomen hebben aan het ouderpanel bedanken we hartelijk!

Stichting Christelijk Onderwijs Twenterand eo © SCOT | Ontwerp: Studio Buskruit | Realisatie: E-Consultmedia