Christelijke Dalton Basisschool De Maten

‘Ieder kind is uniek en daarbij hoort uniek onderwijs’

Mens ben je. Dat betekent, dat je bent zoals je bent, met je goede en minder goede kanten. Maar in alle opzichten in staat tot het goede. Je bent wat. UNIEK!

Chr. Dalton Basisschool ‘De Maten’ is een school voor Christelijk onderwijs in het brinkdorp Den Ham. In de groepen wordt gewerkt aan een goede klassensfeer, niet alleen omdat dat van invloed is op de vorderingen, maar ook omdat we het goed omgaan met elkaar van groot belang vinden. Begrippen als: eerlijkheid, saamhorigheid, samenwerken, respect voor elkaar en de schepping, veiligheid en geborgenheid zijn waarden en normen waarmee onze Christelijke identiteit handen en voeten krijgt. Sinds mei 2009 zijn wij een daltonschool. Vanuit onze daltonvisie geven we vorm en inhoud aan ons onderwijs. We werken vanuit vertrouwen aan het verantwoordelijkheidsgevoel, zodat leerlingen mede-eigenaar worden van hun eigen leerproces.

 

Kennismaken?

 

Christelijke Dalton Basisschool De Maten

‘Ieder kind is uniek en daarbij hoort uniek onderwijs’

Mens ben je. Dat betekent, dat je bent zoals je bent, met je goede en minder goede kanten. Maar in alle opzichten in staat tot het goede. Je bent wat. UNIEK!

Chr. Dalton Basisschool ‘De Maten’ is een school voor Christelijk onderwijs in het brinkdorp Den Ham. In de groepen wordt gewerkt aan een goede klassensfeer, niet alleen omdat dat van invloed is op de vorderingen, maar ook omdat we het goed omgaan met elkaar van groot belang vinden. Begrippen als: eerlijkheid, saamhorigheid, samenwerken, respect voor elkaar en de schepping, veiligheid en geborgenheid zijn waarden en normen waarmee onze Christelijke identiteit handen en voeten krijgt. Sinds mei 2009 zijn wij een daltonschool. Vanuit onze daltonvisie geven we vorm en inhoud aan ons onderwijs. We werken vanuit vertrouwen aan het verantwoordelijkheidsgevoel, zodat leerlingen mede-eigenaar worden van hun eigen leerproces.

 

Kennismaken?

 Daltononderwijs

‘We werken vanuit vertrouwen aan het verantwoordelijkheidsgevoel, zodat leerlingen eigenaar worden van hun eigen leerproces.’

Onze doelstellingen van het onderwijs gaan verder dan de overdracht van kennis en kunde. ‘De Maten’ staat voor een bredere opvatting van de onderwijskundige taak. Deze willen we vanuit de daltonvisie nog verder vormgeven. Helen Parkhurst, de oprichtster van het Daltononderwijs, heeft ons dit duidelijk gemaakt door de vijf kernwaarden: verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerken, reflectie en effectiviteit.
Daltononderwijs is volgens haar geen ‘methode of manier’, maar een wijze van omgaan met elkaar.
Het team van ‘De Maten’ is trots op hun daltononderwijs en we willen u graag informeren over de vorm/inhoud van ons onderwijs.

Lees meer


Pedagogisch klimaat

‘We gaan op een respectvolle manier met elkaar om en zijn trots op ons goede pedagogische klimaat.’

Dat we een goed pedagogisch klimaat hebben op ‘De Maten’ krijgen we ook regelmatig te horen van externen die de school bezoeken.
De mooie en goede samenwerking is zichtbaar in de hele school. Opvallend is dat leerlingen, ouder(s) en leerkrachten op een respectvolle manier met elkaar omgaan.
In de groepen wordt gewerkt aan een goede klassensfeer, niet alleen omdat dat van invloed is op de vorderingen, maar ook omdat we het goed omgaan met elkaar van groot belang vinden.

Lees meer


Eigenaarschap

‘Je merkt als ouder dat je kind erg gestimuleerd en gecoacht wordt, om zelfstandig te werken en eigen keuzes te maken’

Eén van de kenmerken van een daltonschool is het nemen van verantwoordelijkheid voor het eigen handelen. Wanneer leerlingen zelf keuzes mogen maken, raken ze intrinsiek gemotiveerd en kan hun ontwikkeling zo optimaal mogelijk verlopen. Leerlingen worden mede-eigenaar van hun eigen leren/ontwikkeling.
Leerlingen werken vanuit leerlijnen/doelen aan hun eigen ontwikkeling.

Lees meer

Wilt u kennismaken?

Bent u nieuwsgierig geworden naar de praktijk van alledag bij ons op school?
Vul dan uw contactgegevens in, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.    Meer informatie?

    Onze school doet mee aan het project Vensters Primair Onderwijs van de PO-raad. Hierin wordt alle cijfermatige informatie over scholen in één systeem verzameld, bewerkt en gevisualiseerd.

    Klik hier om naar onze pagina van Scholen op de kaart te gaan. Op deze site is er altijd een actueel overzicht van onze resultaten en kan iedereen volgen hoe de school er voor staat.