Welkom op de site van CBS De Marliaantjes

Van harte welkom op de website van CBS De Marliaantjes.  Wij zijn een gecertificeerde BAS-school.

Hier vindt u alle relevante informatie over onze school.

De missie van CBS De Marliaantjes is: “Samen kom je verder!”

Onze school verzorgt onderwijs, waarbij rekening gehouden wordt met verschillen tussen kinderen en een duidelijk onderwijssysteem met een doorgaande lijn. Daarom Bouwen we aan een Adaptieve School, kortweg BAS.

Stichting Christelijk Onderwijs Twenterand eo © SCOT | Ontwerp: Studio Buskruit | Realisatie: E-Consultmedia