Alles in 1

We hebben een start gemaakt met de nieuwe methode voor taal en zaakvakonderwijs, Alles in 1.
De komende weken werken we aan het project “Amerika, Australië, Antarctica en de Oceanen”. Op donderdag 8 oktober van 18.30-19.30 uur presenteren we het project aan alle ouders en belangstellenden.

Verbouwing bovenzaal

De verbouwing van de bovenzaal is zo goed als klaar. We zijn heel blij met het resultaat! Wat een prachtige, frisse ruimte is het geworden.
Natuurlijk willen we iedereen die in de afgelopen jaren een bijdrage heeft geleverd voor de financiering van de verbouwing, in de gelegenheid stellen de bovenzaal te komen bewonderen.
Dat kan op donderdag 8 oktober van 18.30-19.30 uur.

Fusie besturen een feit

Op donderdag 5 maart 2015 is de bestuursoverdracht tussen SCO Twenterand eo en de Stichting voor Bijzonder Neutraal Onderwijs de Kei te Aadorp bij de notaris afgerond. Dat betekent dat de bijzonder neutrale school de Kei deel uit maakt van SCO Twenterand eo.

Deze fusie zal leiden tot een scholenfusie van de beide basisscholen in Aadorp per 1 augustus 2015 en de school zal dan ook een nieuwe naam krijgen, nl. De Tweeklank.

Fusie scholen Aadorp

Nummer 3, mei 2014

Vooraf
In de tweede nieuwsbrief over de fusie van het bestuur van SCO-T en van de Kei schreven we dat in de periode na maart 2014 een rapport zou worden opgesteld over de invulling van de fusie van de twee besturen. 

Lees meer.....

Stichting Christelijk Onderwijs Twenterand eo © SCOT | Ontwerp: Studio Buskruit | Realisatie: E-Consultmedia