Vrijheid, gerechtigheid en vrede.


Vrijheid, gerechtigheid en vrede.

De Fontein baseert haar onderwijs op de uitgangspunten van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens waarin vrijheid, gerechtigheid en vrede centraal staan.

Vrijheid, gerechtigheid en vrede wil zeggen dat iedere leerling op De Fontein de kans en ondersteuning krijgt om zich naar vermogen te ontwikkelen. Alle leerlingen doen, waar mogelijk, mee aan het reguliere onderwijs en krijgen waar nodig in hun eigen klas onderwijs, zorg en begeleiding op maat. De leerkrachten creëren daartoe een veilig en gestructureerd klimaat waarin kinderen zich op De Fontein gewaardeerd en gerespecteerd voelen.

De belangrijkste eigen kwaliteitsaspecten zijn:
-De Fontein streeft ernaar om elke leerling vanuit de eigen unieke mogelijkheden het maximaal haalbare resultaat te laten behalen.
-De Fontein stimuleert zoveel mogelijk de zelfstandigheid en de zelfverantwoordelijkheid van de leerlingen in een opbouwende lijn binnen de school.
-De Fontein streeft naar een evenwichtige verdeling van cognitieve, emotionele, sociale en affectieve ontwikkeling.

Wilt u kennismaken?

Bent u nieuwsgierig geworden naar de praktijk van alledag bij ons op school?
Vul dan uw contactgegevens in, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.    Meer informatie?

    Onze school doet mee aan het project Vensters Primair Onderwijs van de PO-raad. Hierin wordt alle cijfermatige informatie over scholen in één systeem verzameld, bewerkt en gevisualiseerd.

    Klik hier om naar onze pagina van Scholen op de kaart te gaan. Op deze site is er altijd een actueel overzicht van onze resultaten en kan iedereen volgen hoe de school er voor staat.