Pluim voor De Fontein

 

Wat is gewoon in het onderwijs en wat bijzonder? Oud-leerling Sem vindt het bijzonder dat hij met zijn vorm van autisme toch gewoon onderwijs kon krijgen op zijn oude basisschool. Daarom krijgt De Fontein van hem een PLUIM.

Een bijzondere basisschool die bijzonder ‘gewoon’ vindt. Oud-leerling Sem heeft dat aan den lijve ondervonden. Hij heeft een ernstige vorm van autisme, maar werd door de school aan de Oranjestraat zo goed opgevangen, dat hij uitstroomde naar het reguliere middelbare onderwijs op havo-niveau. De Westerhaarse tiener ging dit jaar met vlag en wimpel over van havo-1 naar havo-2 op De Passie in Wierden. Hij voelt zich prima thuis in het reguliere onderwijs. Omdat Sem en zijn ouders de school hiervoor heel dankbaar zijn, regelden zij via Stichting Op Eigen Tenen een PLUIM voor De Fontein. De uitreiking is een maandelijks feestje voor deze jonge stichting die pluimen geeft aan autisme-vriendelijke initiatieven. “Sem is helemaal opgebloeid tijdens de basisschoolperiode”, vertelt moeder Gérinda. “Onze oudste kinderen gingen al naar De Fontein en we wilden graag dat Sem ook naar het reguliere onderwijs zou gaan.” Sem heeft extra begeleiding nodig in het onderwijs, omdat hij door een chromosoomafwijking onder meer autistisch is, en niet kan praten. Door de goede opvang op De Fontein komt Sem tot zijn recht en wordt er recht gedaan aan zijn mogelijkheden, menen zijn ouders.

Directrice Marianne Nordt van De Fontein ziet de school als een dorpsschool die er is voor alle kinderen. “We gaan uit van kansen en mogelijkheden. De kinderen groeien hier met elkaar op. Ieder kind is anders. Door ze met elkaar te laten spelen en ze gezamenlijk onderwijs op maat te bieden, kun je de integratie in de samenleving vanaf school vormgeven. Zo ontstaat een heel natuurlijk proces.” De Stichting Op Eigen Tenen bestaat sinds het voorjaar van dit jaar. De pluim aan De Fontein is de zesde die ze heeft uitgereikt. “Moeder Gérinda reageerde zelfs nog voordat ons meldpunt bestond”, zegt Corine Heijneman van de stichting. “We vinden het bijzonder hoe goed De Fontein de participatie en integratie van kinderen met autisme oppakt.”

Excellente School 2015-2017

Op maandag 18 januari 2016 heeft De Fontein Oranjestraat van de Inspecteur-Generaal van het Onderwijs, Mevrouw Monique Vogelzang, het bericht ontvangen dat het predicaat Excellente School aan De Fontein Oranjestraat toegekend is. Het predicaat blijft gelden tot en met 2017. In de beschrijving wordt vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aangegeven dat de buitengewone kwaliteit van De Fontein Oranjestraat aantoonbaar en duurzaam is. De Fontein Oranjestraat is opgenomen in de digitale excellente scholenkaart van Nederland. Meer informatie kunt u vinden op www.onderwijsinspectie.nl/excellentescholen2015.

 

 

 

De Fontein viert toekenning predicaat Excellente School 2015

De Fontein Oranjestraat heeft op 18 januari 2016 de toekenning van het predicaat Excellente School 2015 met de leerlingen gevierd op het plein. Dezelfde dag is de Wethouder van Onderwijs van de Gemeente Twenterand, Dhr. Jan Binnenmars, op De Fontein geweest om de leerlingen en het team te feliciteren met deze prestatie. Ook de leden van het College van Bestuur SCOT, Dhr. Jan Schoonderbeek en Dhr. Koos Wolterink waren present en geïnformeerd omtrent de prolongatie van het predicaat.

Stichting Christelijk Onderwijs Twenterand eo © SCOT | Ontwerp: Studio Buskruit | Realisatie: E-Consultmedia