Excellente School 2015-2017

Op maandag 18 januari 2016 heeft De Fontein Oranjestraat van de Inspecteur-Generaal van het Onderwijs, Mevrouw Monique Vogelzang, het bericht ontvangen dat het predicaat Excellente School aan De Fontein Oranjestraat toegekend is. Het predicaat blijft gelden tot en met 2017. In de beschrijving wordt vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aangegeven dat de buitengewone kwaliteit van De Fontein Oranjestraat aantoonbaar en duurzaam is. De Fontein Oranjestraat is opgenomen in de digitale excellente scholenkaart van Nederland. Meer informatie kunt u vinden op www.onderwijsinspectie.nl/excellentescholen2015.

 

 

 

Stichting Christelijk Onderwijs Twenterand eo © SCOT | Ontwerp: Studio Buskruit | Realisatie: E-Consultmedia