CBS De Fontein Oranjestraat

Gewoon bijzonder, bijzonder gewoon!

De Fontein is een Protestants Christelijke school. Een ieder die deze identiteit respecteert is welkom op De Fontein! Het motto van de school is “Gewoon bijzonder, bijzonder gewoon”. Vanuit deze visie wil de school alle leerlingen welkom heten. In overleg met ouders en overige deskundigen wil De Fontein een zo passend mogelijk onderwijsaanbod verzorgen uitgaande van de mogelijkheden van elke unieke individuele leerling. Duidelijkheid, structuur, transparantheid en openheid in een pedagogisch positief klimaat zijn naast analyse, passende en vroegtijdige interventies kenmerkend voor de school. Dit schoolconcept sluit aan bij het betekenisvolle onderwijs aan onze kleurrijke schoolpopulatie. Elk kind heeft recht op Passend Onderwijs zo thuis nabij mogelijk!

 

Kennismaken?


 

CBS De Fontein Oranjestraat

Gewoon bijzonder, bijzonder gewoon!

De Fontein is een Protestants Christelijke school. Een ieder die deze identiteit respecteert is welkom op De Fontein! Het motto van de school is “Gewoon bijzonder, bijzonder gewoon”. Vanuit deze visie wil de school alle leerlingen welkom heten. In overleg met ouders en overige deskundigen wil De Fontein een zo passend mogelijk onderwijsaanbod verzorgen uitgaande van de mogelijkheden van elke unieke individuele leerling. Duidelijkheid, structuur, transparantheid en openheid in een pedagogisch positief klimaat zijn naast analyse, passende en vroegtijdige interventies kenmerkend voor de school. Dit schoolconcept sluit aan bij het betekenisvolle onderwijs aan onze kleurrijke schoolpopulatie. Elk kind heeft recht op Passend Onderwijs zo thuis nabij mogelijk!

 

Kennismaken?


 Trots op Westerhaar

IK WOON IN EEN DORP DOOR NIEMAND GEEERD,
DOOR POLITIE EN DOMINEE GEWEERD
MAAR IK WOON ER GRAAG , DAT IS EERLIJK WAAR ,
WANT MIJN DORP HEET WESTERHAAR!
Een plek dicht bij huis is voor iedere leerling de beste sociale context om optimaal tot ontwikkeling te komen. Niet alleen leerlingen zelf worden daar beter van, maar de sociale omgeving leert daar nog meer van.

Lees meer


Hybride Onderwijs

Met het eigentijdse hybride onderwijs wil De Fontein gelijke kansen bieden aan kinderen om zich naar vermogen te ontwikkelen. In het huidige digitale tijdperk is er behoefte aan meer digitaal gedifferentieerd onderwijs waarbij leerkrachten vanuit schoolkracht de leerlingen ondersteunen en begeleiden.

Lees meer


Vrijheid, gerechtigheid en vrede.

De Fontein baseert haar onderwijs op de uitgangspunten van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens waarin vrijheid, gerechtigheid en vrede centraal staan.
Vrijheid, gerechtigheid en vrede wil zeggen dat iedere leerling op De Fontein de kans en ondersteuning krijgt om zich naar vermogen te ontwikkelen.

Lees meer

Wilt u kennismaken?

Bent u nieuwsgierig geworden naar de praktijk van alledag bij ons op school?
Vul dan uw contactgegevens in, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.    Meer informatie?

    Onze school doet mee aan het project Vensters Primair Onderwijs van de PO-raad. Hierin wordt alle cijfermatige informatie over scholen in één systeem verzameld, bewerkt en gevisualiseerd.

    Klik hier om naar onze pagina van Scholen op de kaart te gaan. Op deze site is er altijd een actueel overzicht van onze resultaten en kan iedereen volgen hoe de school er voor staat.